Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Taiteilijat ja muut esiintymispalkkioita saavat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi

Uutinen, 20.3.2019

Huhtikuun alusta tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa esiintyvien taiteilijoiden ja muiden julkisten esiintyjien, myös urheilijoiden, hakeutumisen arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden osalta. Samoin ohjelmatoimistot voivat hakeutua tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Alv-rekisteriin kuuluvalla on oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero.

Arvonlisäverolain muutos mahdollistaa esiintyvien taiteilijoiden, muiden julkisten esiintyjien ja urheilijoiden sekä heidän esityksiään myyvien hakeutumisen arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Muutoksella parannetaan esiintyvien taiteilijoiden, muiden esiintyjien ja ohjelmatoimistojen liiketoimintaedellytyksiä.

Esiintyviä taiteilijoita ovat esimerkiksi laulaja, soittaja, näyttelijä ja lausuja. Muita julkisia esiintyjiä ovat esimerkiksi juontaja ja esitelmöitsijä. Urheilijoita ovat perinteisten lajien (hiihtäjät, jääkiekkoilijat ja ralliautoilijat) lisäksi esimerkiksi golfarit, triathlonistit, kehonrakentajat ja e-urheilijat (esim. tietokonepelien pelaaminen kilpailullisesti).

Esiintyvä taiteilija ja muu julkinen esiintyjä saa usein tuloja esiintymispalkkioiden lisäksi myös muista tulolähteistä, kuten erilaisista tekijänoikeuskorvauksista. Tekijänoikeuskorvaukset eivät kuulu arvonlisäveron piirin, joten hakeutuminen verovelvolliseksi ei ole mahdollista näiden korvausten osalta. Sama koskee myös esiintymispalkkiota tai muuta korvausta, jos se maksetaan henkilölle palkkana eli käsitellään tuloverotuksessa palkkatulona.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen

Arvonlisäverovelvollisuus esiintymispalkkioiden ja esitysten myynneistä saatavien korvausten osalta on vapaaehtoista, mikä tarkoittaa sitä, että arvonlisäverovelvolliseksi voi halutessaan hakeutua. Erillistä hakeutumista palkkioiden ja korvausten osalta edellytetään myös siinä tapauksessa, että yritys ilmoittautuisi tai olisi jo ilmoittautunut arvonlisäverovelvolliseksi muusta liiketoiminnasta.

Jos esiintyvä taiteilija, julkinen esiintyjä, urheilija tai ohjelmatoimisto hakeutuu vapaaehtoisesti verovelvolliseksi, hän tulee samalla arvonlisäverovelvolliseksi kaikesta muustakin liiketoiminnasta vaikka se olisi vähäistä.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen tapahtuu paperitse yritysmuodon mukaisella lomakkeella. Hakijan tulee täyttää perustamisilmoitus, jos hänellä ei ole vielä Y-tunnusta. Jos hakijalla on jo y-tunnus, tulee hakeutumisessa käyttää muutos- ja lopettamisilmoituslomaketta.

Y-lomakkeelle merkitään kohtaan "Yritys hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi" se päivämäärä, josta verovelvollisuus alkaa. Hakeutumisen peruste ilmoitetaan kohdassa Lisätietoja. Ilmoita kohdassa "Hakeudun esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi". Verovelvollisuus voi alkaa aikaisintaan hakemuksen saapumisesta, kuitenkin aikaisintaan 1.4.2019, kun laki tulee voimaan.

Huomaa, että alv-rekisteriin kuuluminen merkitsee sitä, että yrityksen on annettava säännöllisesti alv-ilmoitus, vaikka yrityksellä ei olisi ollut toimintaa verokaudella.

Lue lisää:

Sovellettava verokanta ja laskutus

Esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan sekä tilaisuuden järjestäjälle luovutettavaksi tarkoitetun esiintyjän esityksen myynnistä saatavasta palkkiosta tai korvauksesta suoritettava vero on 10 prosenttia veron perusteesta. Palkkiot tai korvaukset voi käsitellä arvonlisäverollisina vain siinä tapauksessa, että on hakeutunut arvonlisäverolliseksi.

Mikäli verovelvollisuus alkaa heti lain voimaantultua eli 1.4.2019, ennakkoon laskutetut esiintymiset, jotka tapahtuvat 1.4. tai sen jälkeen, voidaan käsitellä arvonlisäverottomina, jos ennakkomaksu kertyy ennen 1.4. Jos esiintyminen tapahtuu ja ennakkomaksu kertyy 1.4. jälkeen, palkkiot tulee laskuttaa arvonlisäverollisina. Laskun päiväys ei siis ratkaise sitä, millä verokannalla esiintymispalkkiot tulisi laskuttaa.

Mahdollisen muun verollisen myynnin arvonlisäverokanta riippuu myydyn tavaran tai palvelun luonteesta. Verokanta voi olla yleinen 24 % tai alennetun verokannan mukaan joko 14 % tai 10 %.

Lue lisää sovellettavista arvonlisäverokannoista.

Arvonlisäveron vähennysoikeus

Verovelvolliseksi hakeutunut voi vähentää verolliseen toimintaan liittyvien hankintojen sisältämän arvonlisäveron. Huomaa että yleisten vähennysoikeutta koskevien periaatteiden mukaisesti hankinnat eivät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne liittyvät yksityiseen kulutukseen, verottomaan toimintaan, kuten tekijänoikeuskorvauksiin, sekä toimintaan, josta saatu vastike on palkkaa. Jos hankinnat liittyvät sekä verolliseen että verottomaan toimintaan, hankintojen sisältämä arvonlisävero tulee jakaa näiden hankintojen suhteessa.

Lue lisää arvonlisäveron vähennysoikeudesta.

Arvonlisäverovelvollisuuden päättyminen

Esiintymispalkkioista arvonlisäverovelvolliseksi hakeutunut voi halutessaan päättää arvonlisäverovelvollisuuden ilmoittamalla asiasta ytj-sivuston muutos- tai lopettamisilmoituksella. Arvonlisäverovelvollinen poistetaan rekisteristä aikaisintaan muutos- tai lopettamisilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Halutessaan yritys voi silti pysyä liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisena, vaikka arvonlisäverovelvollisuus esiintymispalkkioista päättyisi. Vähäisestä liiketoiminnasta pitää kuitenkin hakeutua arvonlisäverolliseksi.

Lue lisää:

Laki arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta (182/2019)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2019