Maahantuonnin arvonlisävero on ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti

Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevan maahantuojan on ilmoitettava ja maksettava tavaroiden maahantuonnin arvonlisävero oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Anna tiedot arvonlisäveroilmoituksella OmaVerossa. Ilmoita suoritettava vero ja vähennettävä vero samassa Ilmoituksessa. Kohdenna ilmoitus tullauspäivän mukaan eli sille verokaudelle jonka aikana tullauspäätös on annettu. OmaVeron kautta pääset myös maksamaan arvonlisäveron.

ESIMErkki: TAVaRan maahantuonnin kohdistaminen

Tullauspäätöksessä oleva tullauspäivä on 21.1.2018, joten tullauspäätös on annettu tammikuussa. Maahantuonnin arvonlisäverotiedot ilmoitetaan tammikuun arvonlisäveroilmoituksessa, joka on annettava viimeistään 12. maaliskuuta.  Maahantuoja ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa veron perusteen, veron määrän ja mahdollisen vähennyksen, jos tavara tulee vähennyskelpoiseen käyttöön.

Esimerkki: tavaran maahantuonnin ilmoittaminen

Tulli on antanut tavarasta tullauspäätöksen tammikuussa 2018. Ilmoita tiedot tammikuun arvonlisäveroilmoituksessa. Ilmoituksen määräpäivä on 12.3.2018.

Laske tavaran maahantuonnin arvonlisävero tullausarvon perusteella. Tullausarvo on ilmoitettu Tullin vahvistamassa tullauspäätöksessä.

Ilmoita maahantuonnin vero ja veron peruste arvonlisäveroilmoituksessa seuraavissa kohdissa:

  • Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta
  • Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta.

Jos maahantuodut tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, ilmoita vähennettävä vero kohdassa

  • Verokauden vähennettävä vero.

Esimerkki: Maahantuonnin arvonlisäveron ilmoittaminen

Yritys on tuonut tavaroita Suomeen markkinointia varten. Tullauspäätöksen hyväksymispäivä on 25.3.2018. Tavarat on hankittu yrityksen verollista liiketoimintaa varten, joten yrityksellä on oikeus vähentää arvonlisävero. Yritys ilmoittaa tavaroiden maahantuonnin veron perusteen ja veron arvonlisäveroilmoituksen kohdissa ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” ja ”Vero tavaroiden maahantuonneista EU:n ulkopuolelta”. Koska tavarat tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, yritys ilmoittaa arvonlisäveron myös kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.

Lue lisää ilmoittamisesta ja maksamisesta: Oma-aloitteisen veron ilmoittaminen ja maksaminen

Lue lisää tulli-ilmoituksen antamisesta: Miten annan tuonnin tulli-ilmoituksen? (tulli.fi)

Miten virheellinen ilmoitus korjataan?

Jos huomaat veroilmoituksessa virheen esimerkiksi veron perusteessa tai veron määrässä, tiedot on korjattava. Tee korjaus antamalla kokonaan uusi veroilmoitus (ns. korvaava veroilmoitus) siltä verokaudelta, jonka tiedoissa virhe on. Uusi ilmoitus korvaa aiemman ilmoituksen. Anna uudessa ilmoituksessa kaikki arvonlisäveron tiedot uudelleen oikeansuuruisina.

Esimerkki

Yritys on tuonut tavaraa maahan ja saanut Tullista tullauspäätöksen. Tullauspäivä on 15.3.2018. Jälkikäteen ilmoittaja huomaa, että tulli-ilmoituksessa tavaralle on ilmoitettu väärä nimike. Yritys korjaa aiemmin tehtyä tulli-ilmoitusta. Nimikemuutos vaikuttaa tullimaksuun niin, että tullimaksu suurenee. Yritys saa Tullista oikaistun tullauspäätöksen. Oikaistu tullauspäätös vaikuttaa myös veron perusteen laskemiseen. Yrityksen on korjattava arvonlisäveroilmoitusta. Yritys antaa uuden ilmoituksen ja kohdistaa sen alkuperäisen tullauspäivän mukaan (15.3.2018). Tässä ns. korvaavassa ilmoituksessa yritys korjaa maahantuonnin veron perusteen ja veron määrän ja antaa myös kaikki muut kohdekauden arvonlisäverotiedot uudelleen.
 
Lisätietoa Tullin sivuilta:

Lue lisää arvonlisäveroilmoituksen korjaamisesta: Miten oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe korjataan?