Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

6U Skattedeklaration för näringsverksamhet – utländskt samfund (3053r)

Den här blanketten är avsedd för utländska samfund och utländska samfunds filialer. Som bilaga till skattedeklaration 6U lämnas blankett 80 om samfundet anser att det i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe.

Samfund ska lämna in inkomstskattedeklarationen elektroniskt. Det finns olika alternativ:

  • Lämna in skattedeklarationsuppgifterna i e-tjänsten MinSkatt.
  • Skicka skattedeklarationen i filformat från ett ekonomiprogram via webbtjänsten Ilmoitin.fi.
  • Du kan deklarera och anmäla uppgifter också via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Skatteförvaltningen kan i samband med en skattekontroll fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Pappersdeklarationerna ska skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT
FINLAND

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023