80 Redogörelse för verksamheten utländskt samfund2017 (3099r)

Med den här blanketten ska ett utländskt samfund lämna uppgifter om verksamhet som bedrivs i Finland. Blanketten lämnas som bilaga till skattedeklaration 6U.

Blanketten ska fyllas i om samfundet anser att det i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe i Finland. Samfundet behöver inte ge redogörelsen om Skatteförvaltningen tidigare meddelat samfundet ett beslut om att samfundet inte har ett fast driftställe i Finland. Samfundet kan ha fått ett sådant beslut i samband med inkomstbeskattningen under ett tidigare år eller genom ett bindande beslut om förhandsavgörande.

Trots beslutet ska samfundet likväl ge blankett 80 om dess verksamhet har ändrats. Det är fråga om ändring i verksamheten t.ex. om samfundets verksamhet i Finland fortsätter längre än väntat eller samfundet inleder en ny verksamhetstyp.