80 Redogörelse för verksamheten utländskt samfund (3099r)

Med den här blanketten ska ett utländskt samfund lämna uppgifter om verksamhet som bedrivs i Finland. Blanketten lämnas som bilaga till skattedeklaration 6U.

Blanketten ska fyllas i om samfundet anser att det i inkomstbeskattningen inte har ett fast driftställe i Finland. Samfundet behöver inte lämna någon skattedeklaration eller bilageblankett 80 om Skatteförvaltningen tidigare meddelat samfundet ett bindande beslut om förhandsavgörande om att samfundet inte har ett fast driftställe i Finland. Trots beslutet ska samfundet dock lämna in skattedeklarationen och fylla i bilageblankett 80 om samfundets verksamhet har ändrats eller om Skatteförvaltningen har bett om en redogörelse.

Trots beslutet ska samfundet likväl ge blankett 80 om dess verksamhet har ändrats. Det är fråga om ändring i verksamheten t.ex. om samfundets verksamhet i Finland fortsätter längre än väntat eller samfundet inleder en ny verksamhetstyp.