4 Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund (3059r)

Denna skattedeklarationsblankett är avsedd för

 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • bostadsandelslag.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi (linkki). Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion.

Läs mer om elektroniska skattedeklarationer

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Observera följande när du fyller i skattedeklarationen:

 • Om du tänker skicka skattedeklarationen med posten, lönar det sig att fylla i blanketten på dator innan du skriver ut den. Det är viktigt att uppgifterna fylls i tydligt eftersom blanketterna läses maskinellt.
 • Var speciellt omsorgsfull när du fyller i första sidan av blanketten. Fyll alltid i ett tal i någondera av följande punkter i del 3, ”Uträkning av beskattningsbar inkomst”:
  • i punkt 6 ”Resultat”
  • i punkt 9 ”Förlust som ska fastställas”.
 • Bostadsaktiebolag eller ömsesidiga fastighetsaktiebolag ska ange intäkterna och kostnaderna enligt bokföringen i del 2 i skattedeklarationen. Det räcker inte att du bifogar en kopia av resultaträkningen till skattedeklarationen.
 • Bifoga alltid till skattedeklarationen en kopia av balansräkningen som upprättats enligt bokföringslagen.
 • Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar) ska fyllas i om samfundet har tillgångar som ska deklareras – även om inga avskrivningar eller reserveringar har gjorts under skatteåret. Fyll i även andra bilageblanketter efter behov.