Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

4 Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund (3059r)

Denna skattedeklarationsblankett är avsedd för

 • ömsesidiga fastighetsaktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • bostadsandelslag.

Deklarera på webben

Lämna skattedeklarationen i MinSkatt

Det går också att lämna skattedeklarationen som en fil i webbtjänsten Ilmoitin.fi. Du kan skapa filen i ert ekonomiprogram om det har denna funktion.

Läs mer om elektroniska skattedeklarationer

När får man använda en pappersblankett?

Skattedeklarationen får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett behöver du inte ansöka om ett särskilt tillstånd eller uppge orsaken på förhand. Men i samband med en skattekontroll kan Skatteförvaltningen fråga varför ansökan lämnades in på papper.

Skicka pappersblanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Ta detta i beaktande då du fyller i skattedeklarationen

 • I del 2 "Intäkter och kostnader" i skattedeklarationen ska du fylla i beloppen i kolumnerna ”bokföringen" och ”I beskattningen" även om talen skulle vara lika stora.
 • Anteckna alltid ett tal i någondera av följande punkter
  • 9 ”Beskattningsbart resultat”
  • 10 ”Förlust som ska fastställas”
 • Ange inte en tidigare fastställd förlust i del 2 i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen drar av dem automatiskt.
 • En kopia av resultat- och balansräkningen i enlighet med bokföringslagen ska alltid bifogas skattedeklarationen.
 • Uträkningen av förmögenhet ska alltid fyllas i om bostadssamfundet har beslutat att dela ut dividend.
 • Blankett 62 (Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar) ska fyllas i om samfundet har tillgångar som ska deklareras – även om inga avskrivningar eller reserveringar (reserver) har gjorts under skatteåret. Fyll vid behov även i övriga bilageblanketterna.
Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023