3A Fastighetsbeskattning – Bostadshöghus och byggnader som används i näringsverksamhet (3004r)

Med denna blankett anmäls ändringar i uppgifter i fastighetsbeskattningsbeslutet. På blanketten lämnas uppgifterna om bostadshöghus, butiks- eller kontorsbyggnad, hotell, industribyggnad, lagerbyggnad eller annan byggnad som används i näringsverksamhet. Ifyllnadsanvisningarna följer med blanketten.

Blanketten behöver inte återsändas om du inte begär om korrigering.

Klicka här för att kontrollera när fastighetsuppgifterna senast ska korrigeras.

Använd e-tjänster

Fastighetsuppgifter på nätet (skatt.fi/fastighetsuppgifter)

Om du deklarerar på papper, returnera blanketten till den adress som står på deklarationsdelen till fastighetsbeskattningsbeslutet eller alternativt till skattebyrån för den kommun där fastigheten är belägen.