Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Är bostadsaktiebolag momsskyldiga?

Ett bostads- eller fastighetsaktiebolag är momsskyldigt om det betalar mer än 50 000 euro i löner under ett kalenderår för de arbeten som det låter utföra.

Bygga hus i bostadsaktiebolagsform

När en privatperson bygger ett hus åt sig själv är hen inte momsskyldig. Det här beror på att moms inte betalas på arbeten som utförs för fastighet i eget bostadsbruk.

När fastigheten däremot byggs i bolagsform är det inte frågan om sådant s.k. självbyggande. Bostads- eller fastighetsaktiebolaget använder inte självt bolagets bostad, utan det är bolagets delägare som använder bostaden.

Läs mer om momsbeskattningen av eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav.

De betalda lönernas belopp avgör momsskyldigheten

Lönerna är under 50 000 euro under ett kalenderår

Bostadsaktiebolaget är inte momsskyldigt.

Lönerna är över 50 000 euro under ett kalenderår

Om bostadsaktiebolaget betalar över 50 000 euro i löner under ett kalenderår är bostadsaktiebolaget momsskyldigt för sin verksamhet. I lönerna inberäknas

  • löneinkomster som omfattas av förskottsinnehållning
  • naturaförmåner
  • obligatoriska socialkostnader, t.ex. arbetsgivares försäkrings- och socialskyddsavgifter

Kilometerersättningar, dagtraktamenten och övriga kostnadsersättningar räknas inte med i lönekostnaderna på 50 000 euro.

Gör då här om bostadsaktiebolaget är momsskyldigt:

Skattegrunden är de löner inklusive socialkostnader som bostadsaktiebolaget har betalat. Till socialkostnaderna räknas även frivilliga kostnader, t.ex. företagshälsovård och frivilliga försäkringar. Även kostnadsersättningarna hör till skattegrunden.

Momsen är 24 % av skattegrunden

Skattegrunden för eget bruk av tjänster som avser fastighetsinnehav utgörs av de direkta och indirekta kostnaderna för utförandet av tjänsten. I beskattningshänseende kommer man enklare till rätt resultat då avdrag inte görs och momsen redovisas endast för lönerna inklusive socialkostnader.

Kom ihåg att också lämna anmälan om byggande

Både företag och hushåll ska lämna uppgifter om byggarbeten till Skatteförvaltningen.

Ytterligare information

 

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2018