Tabell över arbetsgivarprestationer

I tabellen kan du kontrollera på vilka prestationer utbetalaren ska verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Tabellen tar inte ställning till om prestationerna är skattepliktiga i prestationsmottagarens inkomstbeskattning.

Från och med 2019 anmäls utbetalda löner och arbetsersättningar till inkomstregistret med inkomstregistrets inkomstslag. Inkomstregistrets inkomstslag presenteras inte i tabellen utan de finns på inkomstregistret webbplats.

Prestationer som betalats före 2019 anges till Skatteförvaltningen med en årsanmälan. I tabellen för betalningsår 2018 finns det information om med vilket prestationsslag och i vilken punkt prestationen ska lämnas i årsanmälan. Prestationsslagen för företagares inkomster anges inte i tabellen. Dessa inkomster ska deklareras med exempelvis prestationsslagen 1Y, PY eller 5Y.

Tabell över arbetsgivarprestationer fr.o.m. 2020 (xlsx)

Tabell över arbetsgivarprestationer fr.o.m. 2019 (xlsx)