Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Välfärdsområde som ställföreträdande betalare: skyldigheter för välfärdsområde och egentlig arbetsgivare

Ett välfärdsområde agerar som ställföreträdande betalare när den betalar ut löner för personliga assistenter till sina invånare med välfärdsområdets medel.

Ofta har välfärdsområdet ingått ett avtal med den egentliga arbetsgivaren, alltså den hjälpbehövande, om att välfärdsområdet på hens vägnar också sköter övriga arbetsgivarskyldigheter. Då lämnar välfärdsområdet anmälningarna om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret samt försäkrar assistenten och betalar socialförsäkringsavgifterna.

Använd välfärdsområdets FO-nummer i anmälningarna

Ett välfärdsområde som agerar som ställföreträdande betalare ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret med det egna FO-numret. Välfärdsområdet kan inte ansöka om ett separat FO-nummer för att agera som ställföreträdande betalare.

Alla löner ska anmälas till inkomstregistret

Ingen förskottsinnehållning behöver tas ut eller sjukförsäkringsavgift betalas på de löner som hushåll betalar ut om lönerna till samma arbetstagare uppgår till högst 1 500 euro under ett kalenderår. Också dessa löner ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer i anvisningen Hushållen som uppdragsgivare.

Utsatt tid för att anmäla

Ett välfärdsområde som agerar som ställföreträdande betalare ska lämna anmälan om löneuppgifter och förskottsinnehållning till inkomstregistret. Anmälan om löneuppgifter ska lämnas separat om varje arbetstagare. Uppgifterna ska anmälas senast den femte kalenderdagen efter löneutbetalningsdagen.

Den ställföreträdande betalaren ska dessutom anmäla arbetstagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier till inkomstregistret, om den ställföreträdande betalaren har tagit ut och dragit av dessa premier från den lön som utbetalats till arbetstagaren.

Den egentliga arbetsgivaren, alltså den hjälpbehövande personen, ska lämna en anmälan om löneuppgifter samt arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret. Anmälan om löneuppgifter ska lämnas separat om varje löneutbetalning. Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas månatligen för de månader då lön har betalats ut. Uppgifterna ska anmälas senast på den femte dagen i kalendermånaden efter löneutbetalningsdagen.

Välfärdsområdet kan också lämna dessa anmälningar, om den hjälpbehövande personen har gett välfärdsområdet en fullmakt att agera på hens vägnar. Läs mer om att ge fullmakt på inkomstregistrets webbplats.

Om välfärdsområdet lämnar anmälningarna till inkomstregistret direkt ur lönesystemet via ett tekniskt gränssnittet behövs ingen separat fullmakt. Läs mer om det tekniska gränssnittet på inkomstregistrets webbplats.

Betalning av arbetsgivarprestationer

Välfärdsområdet ska betala förskottsinnehållningarna enligt de inkomstregisteranmälningar som denne lämnat i egenskap av ställföreträdande betalare. Beloppet av den förskottsinnehållning som ska betalas och betalningsuppgifterna visas i välfärdsområdets MinSkatt.

Den egentliga arbetsgivaren, alltså den hjälpbehövande personen, ansvarar för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Avgiften visas i den hjälpbehövande personens MinSkatt också när välfärdsområdet lämnar anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar till inkomstregistret och betalar socialförsäkringsavgifterna till socialförsäkringsanstalterna.

Välfärdsområdet behöver den hjälpbehövande personens referensnummer för skatter på eget initiativ för att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Välfärdsområdet får referensnumret antingen av den hjälpbehövande personen själv eller genom att kontakta Skatteförvaltningen. Om välfärdsområdet behöver ett stort antal referensnummer på en gång (så kallad massbeställning), referenserna beställas i Ilmoitin.fi. Frågor om beställningen kan skickas till adressen ohjelmistotalot@vero.fi.

Förfallodagen för förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter är alltid den 12:e dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Ytterligare information om att deklarera och betala:

Sidan har senast uppdaterats 12.12.2023