Arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistret

Med arbetsgivarens separata anmälan anmäls uppgifter som inte hänför sig till en enskild inkomsttagare. Arbetsgivaren lämnar in endast en arbetsgivarens separata anmälan för varje rapporteringsmånad.

Med arbetsgivarens separata anmälan anmäler arbetsgivaren:

  • det sammanlagda belopp av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som beräknats på basis av de löner som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag

    eller
  • uppgiften Ingen lönebetalning, om en regelbunden arbetsgivare inte har betalat några löner alls under månaden i fråga

    eller
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till ett sammanlagt belopp om 0 euro, om man på basis av de löner och andra prestationer som betalats ut under rapporteringsmånaden inte betalar någon sjukförsäkringsavgift.

Arbetsgivaren lämnar in endast en arbetsgivarens separata anmälan per månad.

En graf om när ges arbetsgivarens separata anmälan.