Arbetsgivarens separata anmälan

Ange i arbetsgivarens separata anmälan det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och avdragen från det.

Lämna in endast in en arbetsgivarens separata anmälan för samma månad. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift fastställs på basis av alla löner som du har betalat under månaden.

Granska sjukförsäkringsavgiftens belopp och procenttal på Skatteförvaltningens sidor

Utöver arbetsgivarens separata anmälan ska du med en anmälan om löneuppgifter separat för varje arbetstagare ange de löner du har betalat.

Om du inte har betalat några löner under månaden och är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ange uppgiften Ingen lönebetalning.

Lämna in anmälan senast den 5 i den kalendermånad som följer efter rapporteringsmånaden. Längden på företagets skatteperiod påverkar inte den sista inlämningsdagen.

Exempel: Ett företag betalar ut löner den 1, 15 och 30 varje månad. Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in senast den 5 i den månad som följer efter lönebetalningen. I anmälan ska uppgifter samlas om alla löneutbetalningsdagar under föregående månad.

Regelbundna arbetsgivare ska lämna in en anmälan varje månad

Du är en regelbunden arbetsgivare om du regelbundet betalar ut löner och är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Ange det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Räkna ut beloppet på basis av de löner som betalats ut under rapporteringsmånaden.

  • Om du har gjort avdrag från sjukförsäkringsavgiften, anmäl dem separat. Dra dock inte av beloppet från det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringsavgiften, utan ange det ursprungliga beloppet.
  • Om du har betalat endast sådana prestationer utifrån vilka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte behöver betalas, uppge beloppet 0 euro som sjukförsäkringsavgift.

Om du inte har betalat några löner under månaden, ange uppgiften Ingen lönebetalning. Ange då även följande i anmälan

  • uppgifter om arbetspensionsförsäkring (pensionsarrangemangsnummer och arbetspensionsanstaltens bolagskod), om du har ett försäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt
  • uppgifter om arbetsolycksfallsförsäkringar (försäkringsnummer och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare, dvs. FO-nummer) om du har försäkrat dina anställda med fler än en arbetsolycksfallsförsäkring.

Du kan lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en månad i förväg. Om du anmäler uppgiften Ingen lönebetalning, kan du anmäla den för sex månader i förväg.

Om situationen senare ändras och du under denna tid betalar löner, korrigera anmälan för löneutbetalningsmånaden genom att lämna in en ersättande anmälan med korrekta uppgifter.

Tillfälliga arbetsgivare ska lämna in en anmälan endast när de betalar lön

Du är en tillfällig arbetsgivare om du inte har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Ange det sammanlagda beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Räkna ut beloppet på basis av de löner som betalats ut under rapporteringsmånaden.

  • Om du har gjort avdrag från sjukförsäkringsavgiften, anmäl dem separat. Dra dock inte av beloppet från det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringsavgiften, utan ange det ursprungliga beloppet.
  • Om du har betalat endast sådana prestationer utifrån vilka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte behöver betalas, uppge beloppet 0 euro som sjukförsäkringsavgift.

Du kan lämna in arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret en månad i förväg.

Anmäl elektroniskt

Om du använder webbtjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna direkt till inkomstregistret och någon separat anmälan till inkomstregistret behövs inte.

Om du räknar och betalar ut lönerna själv, anmäl uppgifterna till inkomstregistret. Lämna in anmälningar om löneuppgifter och en arbetsgivarens separata anmälan antingen direkt från ditt betalsystem via gränssnittet eller i inkomstregistrets e-tjänst. Använd pappersblankett om du inte kan använda e-tjänsten.

Var kan jag göra anmälan?

Om du betalar lön som privatperson, läs mer om anmälan i egenskap av hushåll

Om du stryks ur Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska arbetsgivarens separata anmälan ännu inlämnas för den löneutbetalningsmånad då registreringen har upphört. Anmälan ska lämnas in även om lön inte har betalats ut under månaden.

Läs mer om arbetsgivarregistret

En infograf om när ges arbetsgivarens separata anmälan.

Detaljerade anvisningar och exempel

Bekanta dig med exemplen och läs mer om anmälan i olika situationer:

Arbetsgivarens separata anmälan

Skatteförvaltningens anvisning om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter och avdragen från det

Sidan har senast uppdaterats 3.10.2023