Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ett storbygge inleds – vad bör arbetstagaren och företaget beakta?

Den här sidan innehåller en sammanfattning av anvisningarna om beskattningsfrågor som bör beaktas när ett storbygge inleds i Finland. Anvisningarna har sammanställts ur arbetstagarens respektive företagets perspektiv. Med storbygge avses i det här sammanhanget till exempel byggarbetsplatser och varv.

Anmäl en ny byggarbetsplats till Skatteförvaltningen för samarbetet med intressenterna

Om du är huvudsaklig genomförare, arbetsgivare som utövar huvudsaklig bestämmanderätt eller byggherre, kan du anmäla inledande av en byggarbetsplats eller varvsarbetsplats till Skatteförvaltningen. När vi har fått information, kontaktar vi dig för att bedöma behovet av samarbete. Samarbete kan innebära till exempel regelbunden kontakt, handledning och rådgivning, organisering av skatteärenden som rör arbetstagare som anländer till byggarbetsplatsen från utlandet, organisering av arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter, till exempel rapportering, eller bekämpning av grå ekonomi.

Anmäl inledande av byggarbetsplats med den här blanketten

Anvisningar för företaget

Läs anvisningar om hur arbetsgivaren ska gå tillväga på ett storbygge. Med hjälpverktyget nedan får du också svar på frågorna om hur du kan handleda arbetstagaren, vad du kan göra på arbetstagarens vägnar och vad du som arbetsgivare ska sörja för själv.

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren på byggarbetsplatsen eller varvet – så hjälper du arbetstagaren med skatteärenden

Arbetstagare från utlandet (suomi.fi)

Läs anvisningar om utländska företags verksamhet i Finland:

Utländska företag i Finland

Expansion av företag från utlandet till Finland (suomi.fi) 

Anmälan om byggande

Information för byggaktörer om beskattningen: Suomeksi / In English / Eesti keel / Po Polsku / Pусский / Deutsch

Information om beskattningen på andra språk (estniska, ukrainska, polska, ryska, vitryska, kinesiska och thai)

Anvisningar för arbetstagaren

Läs anvisningar om hur du gör när du kommer till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort och/eller ett skattenummer och en finsk personbeteckning för skattekortet och skattenumret:

Arbeta i Finland

Se anvisningar för arbetstagaren när du kommer till Finland för att arbeta på en byggarbetsplats eller varv:

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i Finland – anvisningar för arbetstagaren

Skattenummer är obligatoriska på byggarbetsplatser och på ett varv

Guiden Arbeta i Finland innehåller anvisningar från finländska myndigheter:

Arbeta i Finland (suomi.fi)

Information om Finland och boende i Finland (infofinland.fi)

Sidan har senast uppdaterats 17.2.2023