Scam messages have been sent out in the Tax Administration’s name. Read more about scams.

Firma zagraniczna w finlandii: informacje o opodatkowaniu

Witamy w Finlandii!

Niniejsze instrukcje są przeznaczone dla firm budowlanych, które zamierzaja brac udział w projektach budowlanych w Finlandii.

Przed uczestnictwem w przetargu lub rozpoczęciem prac ważne jest, aby sprawdzić, w jaki sposób wykonanie zlecenia wpłynie na kwestie podatkowe spółki i jakie będą jego konsekwencje finansowe. Należy również pamiętać, że rozpatrzenie wymaganych dokumentów przez urząd podatkowy (Verohallinto) i wpisanie firmy lub jej pracowników do ewidencji urzędu podatkowego może potrwać kilka tygodni. Jeśli firma sprawdzi wszystko na czas i przygotuje się do zlecenia, załatwianie spraw może przebiec znacznie szybciej.

W niniejszej instrukcji zebraliśmy najważniejsze kwestie, które pomogą Ci rozpocząć przygotowania.

Stała siedziba firmy i rejestry

Posiadanie przez firmę stałej siedziby ma wpływ na zobowiązania podatkowe spółki i koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Finlandii. Finlandia ma prawo do nałożenia podatku dochodowego, jeśli spółka ma stałą siedzibę w Finlandii. Sprawdź, czy Twoja firma będzie miała stałą siedzibę. Możesz skorzystać ze znajdującego się na stronie urzędu podatkowego asystenta.

Rejestr pracodawców i zgłaszanie informacji o wynagrodzeniach

Firma, która posiada stałą siedzibę i pracowników w Finlandii:

 • Zarejestruj firmę w rejestrze pracodawców.
 • Regularnie przesyłaj deklaracje zawierające informacje o wynagrodzeniach, a także osobne deklaracje pracodawcy do rejestru dochodów.
 • Odprowadzaj podatek zaliczkowy lub podatek źródłowy od wypłacanych przez firmę wynagrodzeń i składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne.

Firma, która nie ma stałej siedziby, ale posiada pracowników w Finlandii:

 • Jeśli któryś z pracowników firmy przebywa w Finlandii dłużej niż 6 miesięcy lub jest ubezpieczony w Finlandii, firma musi złożyć oświadczenie z informacjami o jego wynagrodzeniu w rejestrze dochodów. W niektórych sytuacjach należy także złożyć deklaracje zawierające informacje o wynagrodzeniach pracowników tymczasowych.
 • Firma może również dobrowolnie zarejestrować się w rejestrze pracodawców. W takim przypadku firma musi odprowadzić od wynagrodzeń podatek zaliczkowy i pobierać składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracowników. Zalecamy takie działanie, ponieważ ułatwia ono pracownikom załatwianie własnych spraw podatkowych.
 • Uwaga! W niektórych sytuacjach firma musi złożyć zeznanie podatku dochodowego nawet jeśli nie ma stałej siedziby w Finlandii.

Rejestr przedpłat

Rejestr przedpłat jest jednym z najważniejszych rejestrów prowadzonych przez urząd podatkowy. Jeśli zgłosisz firmę do rejestru przedpłat, osoba lub firma dokonująca płatności nie musi odprowadzać podatku zaliczkowego od dokonanych dla firmy wynagrodzenia. Przynależność do rejestru przedpłat jest oznaką, że spółka wywiązuje się ze swoich zobowiązań podatkowych.

Jeśli firma ma tylko jedno zlecenie w Finlandii, alternatywą dla rejestru przedpłat jest karta podatku źródłowego (lähdeverokortti)  Firma może ubiegać się o kartę podatku źródłowego na czas trwania zlecenia.

Rejestr płatników podatku VAT

Podatek VAT jest odprowadzany od sprzedaży towarów i usług. Ważne jest, aby z góry dowiedzieć się, czy firma musi być zarejestrowana w rejestrze płatników podatku VAT w Finlandii.

Czy Twój pracownik płaci podatki w Finlandii?

Na opodatkowanie pracownika wpływa czas jego pobytu w Finlandii – do sześciu miesięcy lub dłużej. Na opodatkowanie ma również wpływ to, czy wynagrodzenie jest wypłacane przez fińską czy zagraniczną spółkę, a także to, którego kraju umowę podatkową stosuje się w danym przypadku.

Szczególne grupy pracowników

W Finlandii z opodatkowaniem związane są specjalne przepisy, które dotyczą niektórych grup pracowników, takich jak pracownicy tymczasowi.

 • Pracownik budowlanynie może rozpocząć pracy, dopóki nie zostanie wpisany do rejestru numerów podatkowych.
 • W niektórych sytuacjach pracownik tymczasowy musi wystąpić do urzędu podatkowego o zaliczki na podatek.
 • Zagraniczni pracodawcy korzystający z pracy tymczasowejpodlegają obowiązkom pracodawcy i obowiązkom zgłaszania. 

Inne sprawy do zapamiętania i wyjaśnienia

 • Główny wykonawca na wspólnym terenie budowy jest zobowiązany do comiesięcznego zgłaszania informacji o pracownikach terenu budowy.  Również zagraniczny pracodawca jest prawnie zobowiązany do dostarczenia głównemu wykonawcy informacji o swoich pracownikach przed rozpoczęciem przez nich pracy.
  • Gdy zagraniczna firma działa jako zleceniodawca robót budowlanych w Finlandii, może ona mieć także osobny obowiązek comiesięcznego informowania urzędu podatkowego o usługach budowlanych wykonywanych w Finlandii.
 • Jeśli pojazd zarejestrowany za granicą jest używany w Finlandii, obowiązują ograniczenia czasowe i inne ograniczenia jego użytkowania. Warto o nich wiedzieć przed przywiezieniem pojazdu do Finlandii. Pojazdy firmowe i prywatne podlegają odrębnym regulacjom.
 • Niektóre sprawy podatkowe wymagają załatwienia drogą elektroniczną.

Zakończenie działalności lub zmiany dotyczące działalności

Firma zagraniczna musi zawsze powiadomić urząd podatkowy o zakończeniu działalności w Finlandii. Zgłoś zmiany w działalności firmy za pomocą zawiadomienia o zmianie i zakończeniu działalności. Po zakończeniu działalności konieczne jest jeszcze złożenie niezbędnych deklaracji podatkowych.

Zapoznaj się z instrukcjami na vero.fi (tylko w języku angielskim, fińskim i szwedzkim)

Na stronie Firma zagraniczna w Finlandii (Foreign business in Finland) znajdziesz wyczerpujące informacje na temat opodatkowania zagranicznej firmy w różnych sytuacjach.

Na stronie Do pracy w Finlandii (Work in Finland) znajdują się wytyczne dotyczące opodatkowania pracowników.

Rejestry prowadzone przez urząd podatkowy:

Skontaktuj się z nami

Jeśli nie możesz znaleźć rozwiązania swojej sprawy wśród niniejszych wskazówek ani na stronie internetowej vero.fi, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta

Vero.fi/palvelunumerot

Page last updated 7/9/2020