Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomainen yritys Suomessa: tietoa verotuksesta

Tervetuloa Suomeen!

Tämä ohje on tarkoitettu rakennusalan yrityksille, jotka tulevat Suomeen osallistuakseen rakennushankkeeseen. 

Ennen tarjouskilpailuun osallistumista tai toiminnan aloittamista on tärkeää selvittää, miten toimeksianto vaikuttaisi yrityksen veroasioihin ja mitä taloudellisia vaikutuksia sillä olisi. Huomioi myös, että voi kestää viikkoja, että tarvittavat ilmoitukset käsitellään Verohallinnossa ja yritys tai sen työntekijät merkitään Verohallinnon rekistereihin. Kun yritys selvittää asiat hyvissä ajoin ja valmistautuu etukäteen, asioiden käsittely voi nopeutua merkittävästi.

Olemme koonneet tärkeimmät asiat tähän ohjeeseen, jonka avulla pääset alkuun.

Kiinteä toimipaikka ja rekisterit

Kiinteällä toimipaikalla on vaikutusta yrityksen verovelvollisuuteen ja yritystoiminnan kustannuksiin Suomessa. Suomella on tuloverotusoikeus, jos yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. Selvitä, muodostuuko yrityksellesi kiinteä toimipaikka. Apuna voit käyttää Verohallinnon sivuilta löytyvää verkkoapuria.

Työnantajarekisteri ja palkkatietojen ilmoittaminen

Yritys, jolla on kiinteä toimipaikka ja työntekijöitä Suomessa:

 • Ilmoita yritys työnantajarekisteriin.
 • Anna palkkatietoilmoitukset sekä työnantajan erillisilmoitukset säännöllisesti tulorekisteriin.
 • Toimita yrityksen maksamista palkoista ennakonpidätys tai lähdevero ja maksa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Yritys, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa, mutta työntekijöitä Suomessa:

 • Jos joku yrityksen työntekijöistä oleskelee Suomessa yli 6 kuukautta tai on vakuutettu Suomessa, yrityksen on annettava palkkatietoilmoitukset tulorekisteriin. Palkkatietoilmoitukset pitää joissakin tilanteissa antaa myös vuokratyöntekijöistä
 • Yritys voi ilmoittautua työnantajarekisteriin myös vapaaehtoisesti. Silloin yrityksen täytyy tehdä palkoista ennakonpidätys ja periä työntekijän sairausvakuutusmaksu. Suosittelemme tätä vaihtoehtoa, sillä silloin työntekijöiden on helpompi hoitaa omat veroasiansa.
 • Huom.! Yrityksen tulee tietyissä tilanteissa antaa tuloveroilmoitus, vaikka yrityksellä ei olisi kiinteää toimipaikkaa Suomessa.

Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisteri on yksi tärkeimmistä Verohallinnon rekistereistä. Jos ilmoitat yrityksen ennakkoperintärekisteriin, suorituksen maksajan ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä yritykselle maksamastaan korvauksesta. Ennakkoperintärekisteriin kuuluminen on osoitus siitä, että yritys hoitaa verovelvoitteet.

Jos yrityksellä on vain yksi toimeksianto Suomessa, vaihtoehto ennakkoperintärekisterille on lähdeverokortti. Yritys voi hakea lähdeverokorttia toimeksiantosopimuksen voimassaoloajaksi.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Arvonlisäveroa maksetaan tavaroiden ja palvelujen myynnistä. On tärkeää, että selvität etukäteen, pitääkö yrityksen rekisteröityä Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Maksaako työntekijäsi veroja Suomeen?

Työntekijän verotukseen vaikuttaa se, kuinka kauan hän oleskelee Suomessa – enintään kuusi kuukautta vai enemmän. Verotukseen vaikuttaa myös se, maksaako palkan suomalainen vai ulkomainen yritys ja minkä maan verosopimusta sovelletaan.

Työntekijöiden erityisryhmät

Suomessa verotukseen liittyy erityissäännöksiä, jotka vaikuttavat joihinkin työntekijäryhmiin, esimerkiksi rakennus- ja vuokratyöntekijöihin.

 • Rakennustyöntekijä ei voi aloittaa työskentelyä, ennen kuin hänet on merkitty veronumerorekisteriin.
 • Vuokratyöntekijän täytyy tietyissä tilanteissa hakea Verohallinnolta ennakkoveroja.
 • Vuokratyövoimaa käyttävillä ulkomaisilla työnantajilla on työnantaja- ja ilmoitusvelvoitteita. 

Muuta muistettavaa ja selvitettävää

 • Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus ilmoittaa kuukausittain tiedot työmaan työntekijöistä. Ulkomaisenkin työnantajan pitää lain mukaan toimittaa päätoteuttajalle tiedot työntekijöistään, ennen kuin he aloittavat työskentelyn.
  • Kun ulkomainen yritys toimii rakennustyön tilaajana Suomessa, yrityksellä saattaa olla erillinen velvollisuus ilmoittaa Verohallintoon kuukausittain urakkatietoja Suomessa tehtävistä rakentamispalveluista.
 • Jos ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa käytetään Suomessa, käyttöön liittyy aikaraja ja muita rajoituksia. Niistä on hyvä tietää, ennen kuin tuo ajoneuvon Suomeen. Yrityksen ajoneuvoille ja yksityishenkilöiden ajoneuvoille on eri ohjeet.
 • Osa veroasioista pitää hoitaa sähköisesti.

Yritystoiminnan lopettaminen tai muutokset

Ulkomaisen yrityksen on aina ilmoitettava Verohallinnolle, jos yritystoiminta Suomessa loppuu. Ilmoita yritystoiminnan muutoksista muutos- ja lopettamisilmoituksella. Lopettamisen jälkeen pitää vielä antaa tarvittavat veroilmoitukset.

Tutustu ohjeisiin vero.fi:ssä

(Vain englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi)

Ulkomainen yritys Suomessa -sivulta löydät kattavasti tietoa ulkomaisen yrityksen verotuksesta eri tilanteissa.

Töihin Suomeen -sivulla on ohjeita työntekijöiden verotuksesta.

Verohallinnon rekisterit:

Ota rohkeasti yhteyttä

Jos et löydä tästä ohjeesta tai vero.fi-sivuilta ratkaisua asiaasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Vero.fi/palvelunumerot

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2020