Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmälan om kontonummer – inte IBAN (7201r)

Med denna blankett kan du anmäla ett kontonummer i annat format än IBAN-format till Skatteförvaltningen för utbetalning av skatteåterbäringar. Blanketten är avsedd för de utländska kunder som anmäler ett kontonummer i något annat format än IBAN.

Fyll helst i blanketten på datorn och skriv ut den först därefter. Kom ihåg att underteckna blanketten. Skicka blanketten till adressen:

Skatteförvaltningen
Hantering av kunduppgifter
PB 550
00052 SKATT

Blanketten kan också lämnas till vilken skattebyrå som helst.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2017