Pääomatulot

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus. Pääomatuloa ovat myös metsätalouden pääomatulo sekä jaettavan yritystulon ja yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus. Pääomatulona verotetaan siis tulo, jota varallisuus on kerryttänyt.

Lue lisää pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä.

Pääomatulon veroprosentti

Pääomatulojen veroprosentti
30 000 euroon asti 30 %
yli 30 000 eurosta 34 %