Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainasta maksetun koron saa yleensä vähentää verotuksessa joko osittain tai kokonaan. Korkojen vähennyskelpoisuudessa on eroja sen mukaan, minkälaisessa käytössä olevan asunnon lainasta on kyse.

Vakituisen asunnon tai sen peruskorjaukseen otetun lainan korkovähennys

Asuntovelan korot voidaan osittain vähentää verotuksessa, jos laina kohdistuu perheen vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen. Asunto voi olla omakotitalo tai asuinhuoneisto.

Asuntolainan korkovähennyksen määrä

Asuntolainan korkojen maksuvuosi Koroista saa vähentää
 2015  65 %
 2016  55 %
 2017  45 %
 2018  35 %
 2019  25 %

Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos sinulla ei ole pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, syntyy alijäämä. Tästä alijäämästä 30 % luetaan alijäämähyvitykseksi, joka vähennetään ansiotulojesi veroista.

Katso laskuesimerkkejä kohdasta Alijäämähyvitys.

Sijoitusasuntoon otetun lainan korkovähennys

Jos olet ottanut lainan sijoitusasunnon hankkimista varten, korot ovat kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Kyseessä on silloin tulonhankkimisvelka, eli laina joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen. Tulohankkimistoimintaa on esimerkiksi asunnon vuokraaminen.

Sijoitusasuntoon liittyvän lainan korot vähennetään ensin pääomatuloista, joita ovat esim. asunnon vuokratulot. Jos tulos on negatiivinen, 30 % tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojen verosta. Myös sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voi vähentää pääomatuloista.

Muu asuntolaina

Vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan asunnon hankintaa varten otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää verotuksessa. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuksi velaksi.

Lapsen tai isovanhemman käyttöön annettu asunto

Jos asunto on annettu perheen täysi-ikäisen lapsen tai isovanhemman käyttöön joko ilman vuokraa tai huomattavasti alueen vuokratasoa alhaisemmalla vuokralla, asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen otetun lainan korkokuluja ei voi vähentää. Laina rinnastetaan kulutusluottoon eli muuhun velkaan.

Yhteiskäyttö – asuntoa vuokrataan ja käytetään itse

Esimerkiksi vapaa-ajan asunto on saattanut olla vuoden aikana sekä omassa käytössä että vuokrauskäytössä. Vapaa-ajan asuntoon kohdistuvan lainan osuus katsotaan ajan suhteessa vuokrauksen osalta tulonhankkimisvelaksi ja oman käytön osalta kulutusluotoksi. Korkokulut vähennetään verotuksessa lainan käyttötarkoituksen mukaan.

Määräosuuden omistaminen

Asunnosta voi hankkia omistukseensa myös vain määräosuuden. Käytännössä on kehitetty erilaisia rahoitusmalleja, joissa asunnon ostaja rahoittaa itse tietyn osuuden asunnon hinnasta, ja loppuosa rahoitetaan esim. asunto-osakeyhtiön ottamalla yhtiölainalla. Näissä tilanteissa on huomattava, että asuntovelan korkoina voi vähentää vain omasta velasta maksetut korot. Yhtiövastikkeen yhteydessä maksettua yhtiölainan korkoa ei voi vähentää omassa verotuksessa.

Osaomistusasunto

Osaomistusasunto on järjestely, jossa hankitaan osa asuntoon oikeuttavista osakkeista. Omistusosuuden hankkimiseksi otetun velan korot voi vähentää. Sen sijaan vuokraan mahdollisesti sisältyvää korkoa ei voi vähentää.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu. Lisäksi asunnosta peritään käyttövastiketta. Asumisoikeusmaksua varten otetun velan korot voi vähentää verotuksessa.

Vakituisen asunnon peruskorjaus

Vakituisen asunnon peruskorjaukseen kohdistuvan lainan korot voi vähentää verotuksessa samalla tavoin kuin vakituisen asunnon hankintaan otetun lainan korot. Vuonna 2019 vähennyskelpoinen osuus on 25 % koroista (35 % vuonna 2018).

Jos peruskorjaus on rahoitettu asunto-osakeyhtiön ottamalla yhtiölainalla, yhtiövastikkeeseen sisältyvää korkoa ei voi vähentää. Jos sen sijaan otat pankista oman lainan, jolla maksat osuutesi peruskorjauskustannuksista tai taloyhtiön lainasta taloyhtiölle, oman lainan korot ovat vähennyskelpoisia, kun ne kohdistuvat taloyhtiössä tehtävään peruskorjaukseen.

Niin sanottuihin vuosikorjauksiin liittyvän lainan korkoja ei voi vähentää. Vuosikorjauskuluiksi katsotaan muun muassa asunnon maalaus, tapetointi sekä aikaisempaa tasoa vastaavien keittiökalusteiden hankinta.

Aravalaina

Aravalainasta eli ns. vuosimaksulainasta maksettuja lainan korkoja ei voi vähentää verotuksessa.

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi vuokratulot ja osinkotulot. Jos pääomatuloja ei ole, 30 % vähennyskelpoisista koroista vähennetään ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkat, eläkkeet ja Kelan maksamat etuudet.

Alijäämähyvitys

Jos pääomatuloja ei ole, vähennys myönnetään ansiotulojen (esim. palkkatulojen) veroista alijäämähyvityksenä. Hyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa vuodessa. Puolisoilla enimmäismäärä on 2 800 euroa. Enimmäismäärää korotetaan lapsikorotuksella, joka on 400 euroa yhdestä alaikäisestä lapsesta ja 800 euroa kahdesta tai useammasta lapsesta.

Esimerkki: Perheellä on kaksi lasta. Puolisot ovat maksaneet vuodessa asuntolainan korkoja 2 000 euroa. Puolisot voivat vähentää vuoden 2018 verotuksessaan korkoa 700 euroa (2 000 e x 35 %). Puolisoilla ei ole pääomatuloja, joten he saavat alijäämähyvityksen ansiotulojen veroistaan. Koroista vähennetään alijäämähyvityksenä 30 %, eli alijäämähyvitys on yhteensä 210 euroa (700 e x 30 %).

Esimerkki: Perheessä on kaksi lasta. Puolisot voivat vähentää asuntolainan korkoa ansiotulojen verosta alijäämähyvityksenä enintään 3 600 euroa. Tämä edellyttää, että pääomatuloja ei ole ja asuntolainan korkokulut ovat noin 27 000 euroa. Asuntolainan koroista saa vuonna 2018 vähentää 35 %. (35 %  27 000 eurosta = 9 450 euroa, josta 30 % = 2 835 euroa).

Ensiasunnon alijäämähyvitys on korkeampi

Jos kyseessä on ensiasuntoa varten otettu laina, alijäämähyvitykseen saa 2 %-yksikön korotuksen, joten vähennys on silloin 32 %. Korotuksen saa enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksältä seuraavalta vuodelta.

Lue lisää ensiasunnon määritelmästä verotuksessa.

Ilmoita korkokulut Verohallintoon

Lainan korkokulut voidaan ottaa huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa.

Lue lisää verokortin muuttamisesta

Pankki ilmoittaa korot esitäytetylle veroilmoitukselle

Pankki ilmoittaa lainan ja lainan korot Verohallintoon lopullista verotusta varten, ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella.

Tarkista korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos velan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, ilmoita lisätiedoissa lainan oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus.

Avainsanat: