Ilmoita lahja Verohallintoon

Ilmoita saamastasi lahjasta, kun lahjan arvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroilmoitus on annettava myös silloin, kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5 000 euroa tai enemmän. Lahjaveroilmoituksen voi tehdä verkossa.

Milloin lahjaveroilmoitus on tehtävä?

Lahjansaajan on tehtävä lahjaveroilmoitus kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta.

Lahjaveroilmoitus on tehtävä seuraavissa tilanteissa:

  • Saamasi lahjan arvo on 5 000 euroa (4 000 euroa ennen 1.1.2017) tai enemmän.
  • Olet saanut samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana lahjoja, joiden yhteenlaskettu arvo on 5 000 euroa (4 000 euroa ennen 1.1.2017) tai enemmän.

Katso tarkemmin, mistä lahjoista on maksettava lahjaveroa.

Miten lahjaveroilmoitus annetaan?

Asioi verkossa

Tee lahjaveroilmoitus OmaVerossa (vero.fi/omavero).

Siirry OmaVeroon

Jos toimitat lahjaveroilmoituksen tai sen tietoja Verohallintoon myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta.

Näin ilmoitat verkossa

Lahjansaaja kirjautuu OmaVeroon omilla verkkopankkitunnuksillaan. Verkkopalvelu ohjaa lahjaveroilmoituksen antamisessa.

Voit tallentaa ilmoituksen keskeneräisenä ja jatkaa sen täydentämistä myöhemmin. Tietoja voit muokata niin kauan, kunnes Verohallinto on ottanut ilmoituksesi käsittelyyn. Tarvittaessa Verohallinto pyytää sinulta lisätietoja.

Kun lahjaveroilmoitus on käsitelty, näet lahjaverotuspäätöksen OmaVerossa. Päätös lähetetään sinulle myös postitse. OmaVeron kautta pääset myös maksamaan lahjaveron.

Verkossa et voi tehdä lahjaveroilmoitusta esimerkiksi lapsen puolesta, jos hänellä ei ole omia verkkopankkitunnuksia. Lahjaveroilmoituksen voi antaa lapsen puolesta paperilomakkeella.

Näin ilmoitat paperilomakkeella

Lahjaveroilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella. Käytä paperilomaketta esimerkiksi silloin, kun

  • olet lahjansaaja mutta sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia
  • lahjansaaja on lapsesi, jolla ei ole verkkopankkitunnuksia
  • teet ilmoituksen valtuutettuna lahjansaajan puolesta.

Lähetä paperilomake postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Tarvittaessa voit tuoda lahjaveroilmoituksen myös verotoimistoon.

Kun lahjansaaja on alaikäinen lapsi

Alaikäisen lapsen puolesta lahjaveroilmoituksen tekee huoltaja. Tuomioistuin voi määrätä lapselle edunvalvojan, joka valvoo lapsen etua esimerkiksi silloin, kun vanhemmat lahjoittavat omaisuutta lapselleen.

Kun lahjoittajia tai lahjansaajia on useita

Jos olet saanut omaisuutta lahjaksi kahdelta tai useammalta henkilöltä, lahjoituksista on tehtävä erilliset lahjaveroilmoitukset. Lahjaveroilmoitukset on tehtävä erikseen, vaikka lahjasta olisi tehty vain yksi lahjakirja.
Jos lahjansaajia on useita, jokaisen lahjansaajan täytyy tehdä oma lahjaveroilmoituksensa.

Jos kyseessä on yhteislahja, yhteislahjansaajat tekevät yhteislahjasta vain yhden lahjaveroilmoituksen. Lahja on yhteislahja vain silloin, kun saantokirjassa (esimerkiksi lahjakirjassa) on nimenomaisesti mainittu, että omaisuus on saatu yhteisesti.

Lahjakirjaa ei yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle

Vaikka lahjakirjaa ei yleensä toimiteta Verohallinnolle lahjaveroilmoituksen liitteenä, lahjakirja on kuitenkin tehtävä tietyissä tapauksissa aina. Lahjakirja on tehtävä, mutta sitä ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle, kun

  • lahjoituksen kohteena on kiinteistö. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava kiinteistön lahjoitus. Lue lisää kiinteistökaupan vahvistamisesta (www.maanmittauslaitos.fi).
  • lahjoitettuun omaisuuteen on pidätetty hallintaoikeus tai muu oikeus.

Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu ne poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita dokumentteja.

Lue lisää lahjaveroilmoituksen täyttöohjeesta.

Lahjaveroilmoituksen voi antaa myös verottomasta lahjasta

Jos lahjan tai lahjojen yhteisarvo jää alle verotettavan määrän, lahjaveroilmoitusta ei tarvitse antaa, ellei Verohallinto sitä erikseen vaadi. Joissain tilanteissa verottomasta lahjasta kannattaa kuitenkin tehdä lahjaveroilmoitus: kun omaisuudelle on vahvistettu lahjaveroarvo, voidaan arvoa käyttää luovutusvoittoverotuksessa hankintamenona.

Lahjaverotusarvoa voidaan käyttää luovutusvoiton laskennassa

Jos omaisuuden arvoa ei ole vahvistettu verotuksessa, hankintamenoksi katsotaan yleensä omistusajan mukaan joko 20 tai 40 % myyntihinnasta (hankintameno-olettama). Kun myyt omaisuutta eteenpäin, voi olla edullisempaa käyttää lahjaverotusarvoa kuin hankintameno-olettamaa.Lahjaveroilmoituksen tekemisestä ja lahjaveroarvon vahvistamisesta voi siis olla hyötyä, vaikka lahjan arvo tai lahjojen yhteisarvo olisi alle 5 000 euroa, eikä lahjasta määrätä lahjaveroa maksettavaksi.

Julkisesti noteerattujen arvopapereiden hankintamenoksi voidaan hyväksyä lahjoituspäivän arvo, vaikka verotusarvoa ei olisi vahvistettu lahjaverotuksessa. Lahjaksi saamistasi alle 5 000 euron arvoisista julkisesti noteeratuista arvopapereista ei siis tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellei samalta lahjanantajalta kolmen vuoden kuluessa saamiesi lahjojen yhteisarvo ole 5 000 euroa tai enemmän.

Avainsanat: