Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Voinko tehdä lahjaveroilmoituksen, vaikka lahjasta ei tarvitse maksaa veroa?

Jos lahjan tai lahjojen yhteisarvo jää alle verotettavan määrän eli 5 000 euron, lahjaveroilmoitusta ei tarvitse tehdä, ellemme sitä erikseen pyydä. Joissain tilanteissa – listaamattoman osakeyhtiön osake – ilmoitus kannattaa kuitenkin tehdä, vaikka lahjan arvo jäisi alle verotettavan rajan. Kun omaisuudelle on vahvistettu lahjaverotusarvo, voit käyttää arvoa hankintamenona, jos myöhemmin myyt omaisuuden.

Jos omaisuuden arvoa ei ole vahvistettu verotuksessa, lasketaan hankintahinta yleensä omistusajan mukaan joko 20 % tai 40 % myyntihinnasta, joka on niin sanottu hankintameno-olettama. Kun myyt omaisuutta eteenpäin, voi olla edullisempaa käyttää lahjaverotusarvoa kuin hankintameno-olettamaa. 

Julkisesti noteerattujen arvopapereiden hankintamenoksi voidaan hyväksyä lahjoituspäivän arvo, vaikka verotusarvoa ei olisi vahvistettu lahjaverotuksessa. Lahjaksi saamistasi alle 5 000 euron arvoisista julkisesti noteeratuista arvopapereista ei siis tarvitse tehdä lahjaveroilmoitusta, ellei samalta lahjanantajalta kolmen vuoden kuluessa saamiesi lahjojen yhteisarvo ole 5 000 euroa tai enemmän.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2021