Tietopyyntö toisen verovelvollisen asiakirjoista, tilauslomake (3284)

Tällä lomakkeella tehdään tietopyynnöt, jotka liittyvät toisen verovelvollisen verotustietoihin.

Verovelvollisten asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Varmista aina ennen lomakkeen täyttämistä, että sinulla on oikeus pyydettyihin tietoihin.

Voit pyytää toisen verovelvollisten verotusta koskevia tietoja, jos ne vaikuttavat omaan veroasiaasi.

Lisäksi voit pyytää verotustietoja, jotka ovat tarpeen pesän selvittämiseksi ja osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi. Näitä tietoja voi pyytää

  • leski
  • puoliso
  • käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä
  • pesänjakaja
  • pesän osakas
  • konkurssipesän pesänhoitaja.

Tällöin tietoja pyydetään verotietolain 13 §:n 2 momentin perusteella. Sinun on selvitettävä, millä perusteella olet oikeutettu saamaan pyydetyt tiedot.

Katso lisätietoja asiakirjapyynnön tilaamisesta lomakkeen täyttöoppaasta sekä verotustietojen luovuttamisesta tehdystä ohjeistuksesta.

Lähetä pyyntö osoitteeseen:

Verohallinto
PL 500
00052 VERO