Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Milloin sukupolvenvaihdoksessa voi saada huojennuksen lahjaveroon?

Voit saada lahjaveroon osittaisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen, jos kaikki nämä kohdat vastaavat tilannettasi:

 1. Verotettavaan lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai niiden osa.
 2. Jatkat joko maatalouden tai maatalouden ja metsätalouden tai muun yritystoiminnan harjoittamista maatilalla tai yrityksessä, jonka olet saanut lahjana. Huomaa, että pelkän metsätalouden harjoittaminen ei oikeuta huojennukseen.
 3. Maatilan tai yrityksen osuus lahjaverosta on yli 850 euroa.

Lahjavero voidaan huojentaa myös kokonaan, jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät ja maksat vastiketta yli 50 % saamasi maatilan tai yritysvarallisuuden käyvästä arvosta.

Huojennusta pitää hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Voit pyytää huojennusta lahjaveroilmoituksessa. Tarkista kuitenkin ensin, täyttyvätkö huojennuksen edellytykset tilanteessasi. Jos haluat, voit myös hakea lahjaverotukseen ennakkoratkaisua etukäteen.

Lisätietoa huojennuksen edellytyksistä saat seuraavista ohjeista:

Maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa (syventävä ohje)

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa (syventävä ohje)

Henkilöyhtiön ja yksityisliikkeen sukupolvenvaihdos verotuksessa (syventävä ohje)

Anna lahjaveroilmoitus

Anna lahjaveroilmoitus, jos sukupolvenvaihdos on toteutettu

 • kokonaan lahjana (vastiketta ei ole maksettu)
 • lahjanluonteisena kauppana (vastike enintään 75 % käyvästä arvosta).

Anna lahjaveroilmoitus myös näissä tilanteissa:

 • Kyseessä on alihintainen kauppa (vastike alle 100 %, mutta yli 75 % käyvästä arvosta), mutta olet epävarma siitä, onko kauppahinta riittävä.
 • Ennakkoratkaisun perusteella saat huojennuksen eikä lahjaveroa tule maksettavaksi (kauppahinta on yli 50 % saadun yritysvarallisuuden tai maatilan käyvästä arvosta).

Lahjaveron ilmoitus- ja maksuohjeet

Jos vaadit sukupolvenvaihdoshuojennusta täysin perusteettomasti, voit joutua maksamaan veronkorotusta.

Usein kysyttyä

Kun jatkat maatila- tai yritystoimintaa, voit hakea pidempää maksuaikaa lahjaveroilmoituksessa. Edellytyksenä on se, että verosta vähintään 1 700 euroa tulee maatilasta tai muusta yrityksestä, jonka toimintaa jatkat.

Maksuajan pidennystä täytyy hakea ennen kuin toimitamme verotuksen. Jos myönnämme lisää maksuaikaa, maatilasta tai yrityksestä maksettava lahjavero jaetaan enintään 10 vuosittaiseen erään. Yksi erä on vähintään 850 euroa. Pidennetyltä maksuajalta ei peritä korkoa.

Jos saat lahjaksi pelkän metsätilan tai vapaa-ajan kiinteistön, et voi saada sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Huomaa, että jos vaadit sukupolvenvaihdoshuojennusta täysin perusteettomasti, voit joutua maksamaan veronkorotusta.

Kun luovut lahjana tai lahjanluonteisella kaupalla saamistasi osakkeista tai maatilasta, huomioi kulunut aika:

 • Lahjaverotuksen toimittamispäivästä on kulunut yli 5 vuotta. Et menetä saamaasi sukupolvenvaihdoshuojennusta. Jos myyt omaisuuden, ilmoita siitä luovutusvoittoverotusta varten.
 • Lahjaverotuksen toimittamispäivästä on kulunut alle 5 vuotta. Voit menettää saamasi sukupolvenvaihdoshuojennuksen, jos luovutat pääosan yrityksen osakkeista tai maatilasta. Silloin huojennetun lahjaveron määrä täytyy maksaa 20 %:lla korotettuna takaisin Verohallinnolle.

Jos luovut omaisuudesta ennen 5 vuoden määräaikaa, ilmoita siitä 3 kuukauden kuluessa jatkoluovutuksesta jollakin seuraavista tavoista:

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa tai vapaamuotoisen asiakirjan saatteessa selkeästi, että asiakirja annetaan PerVL 55 §:ssä tarkoitetun jatkoluovutuksen ilmoittamista varten.

Lähetä vapaamuotoinen ilmoitus osoitteeseen:

Verohallinto
PL 650
00052 VERO

Jos myyt omaisuutta

Jos jatkoluovutus toteutuu kauppana, muista ilmoittaa luovutus myös luovutusvoittoverotusta varten:

Jos myyt varallisuutta, johon olet saanut huojennuksen, luovutusvoittoverotuksessa käytetään hankintamenona sukupolvenvaihdosarvoa.

Lahjaverotuksessa saatu huojennus vaikuttaa hankintamenon määräytymiseen, vaikka

 • myyt omaisuutta 5 vuoden määräajan jälkeen
 • myyt ennen 5 vuoden määräaikaa vähemmän kuin pääosan varallisuudesta, etkä siksi menetä lahjaveron huojennusta.

Lue lisää syventävästä ohjeesta: Perintö- ja lahjaverotuksen erityisten ilmoittamisvelvollisuuksien täyttäminen

Sivu on viimeksi päivitetty 4.11.2022