Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahjanluonteinen kauppa

Lahjanluonteisesta kaupasta on kyse silloin, kun omaisuuden kauppahinta on vähemmän kuin omaisuuden käypä arvo eli omaisuus myydään alhaisemmalla hinnalla kuin sen käypä arvo on.

Jos ostat omaisuutta ja maksamasi kauppahinta on enintään 75 % (3/4) omaisuuden käyvästä arvosta, kyseessä on lahjanluonteinen kauppa ja voit joutua maksamaan lahjaveroa. Lahjanluonteisessa kaupassa lahjan arvo on omaisuuden käyvän arvon ja siitä maksetun kauppahinnan välinen erotus.

Esimerkki: Antti myy tyttärelleen Liisalle 130 000 eurolla huoneiston, jonka käypä arvo on 200 000 euroa. Kauppahinta on 65 % käyvästä arvosta (130 000 euroa / 200 000 euroa). Verotuksen kannalta Liisa saa kaupan seurauksena lahjan, jonka arvo on 70 000 euroa (käypä arvo 200 000 euroa, mistä vähennetään kauppahinta 130 000 euroa).

Vero 70 000 euron lahjasta 1. veroluokassa on 6 500 euroa. Jos kauppahinta olisi yli 150 000 euroa (yli 75 % käyvästä arvosta), lahjaveroa ei määrättäisi.

Mitä lasketaan kauppahintaan lahjanluonteisessa kaupassa?

Kauppahintaa eli vastiketta ovat kaikki rahanarvoiset suoritukset, jotka ostaja antaa myyjälle kaupan vuoksi.

  • summa, jonka ostaja maksaa myyjälle rahana
  • myyjän velat, jotka ostaja ottaa vastattavakseen
  • edut, jotka ostajan on myöhemmin suoritettava myyjälle, kuten syytinki tai eläke
  • omaisuus, jonka ostaja antaa myyjälle vaihdossa (vastikkeeksi katsotaan vaihdossa annetun omaisuuden käypä arvo)
  • muut suoritukset, joista ostaja vastaa, esimerkiksi jos myyjälle jää asumisoikeus ja ostaja maksaa sähkön ja lämmityksen.

Esimerkissä myyjän velat, jotka ostaja ottaa vastattavakseen:

Matti ja Kati ovat sopineet kiinteistökaupasta. Kiinteistön käypä arvo on 150 000 euroa. Matti on ottanut aikanaan pankkilainan kiinteistön maksamiseksi. Lainaa on lahjoitushetkellä jäljellä 50 000 euroa. Kati ottaa lainan vastatakseen, ja laina siirtyy Katin nimiin. Koska laina siirtyy Katille lahjoituksen yhteydessä, katsotaan, että Kati on maksanut Matille lahjasta vastiketta 50 000 euroa. Lahjan arvoksi jää 100 000 euroa (150 000 e – 50 000 e).

Vero 100 000 euron lahjasta 1. veroluokassa vuonna 2023 on 10 100 euroa ja 2. veroluokassa 24 450 euroa.

  • myyjän itselleen pidättämä osa luovutettavasta omaisuudesta (esimerkiksi myyjälle jäävä määräala, joka ei ole kaupan kohteena)
  • huoneistoon kohdistuva taloyhtiölaina, joka vähentää huoneiston käypää arvoa
  • hallinta-, asumis- tai käyttöoikeus, joka jää kaupan jälkeen myyjälle, jos oikeus ei edellytä ostajalta aktiivista suoritusta (esimerkiksi asumisoikeuteen ei sisälly lämmitys, joka ostajan pitäisi maksaa)
  • myyjän itselleen pidättämä polttopuun otto-oikeus tai metsänhakkuuoikeus.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023