Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahjan käypä arvo – näin sen voi määrittää

Kun olet saanut lahjan, sinun on selvitettävä lahjaveroilmoitusta varten, mikä oli lahjan käypä arvo eli todennäköinen myyntihinta lahjoituspäivänä. Tästä arvosta laskemme lahjaveron.

Miten käypä arvo määritetään?

Saat arvopapereiden ja rahasto-osuuksien arvon selville esimerkiksi arvopaperiyhtiöstä tai pankista. Jos arvoa ei ole määritetty lahjoituspäiväksi, käytä lähimmän päivän mukaista arvoa.

Lisätietoa syventävässä vero-ohjeessa: Sijoitustuotteiden arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Asunto-osakkeen tai kiinteistön voi lahjoittaa vain kokonaan tai murto-osana (esimerkiksi ¼). Niistä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esimerkiksi 4 999 euron) suuruista osaa.

Kun määrität kiinteistön arvoa, huomaa että et voi käyttää käypänä arvona kiinteistön verotusarvoa.

Vaihtoehtoja arvon määrittämiseen:

1. Asiantuntijan (esimerkiksi kiinteistönvälittäjän) arvion perusteella

Voit käyttää esimerkiksi kiinteistönvälittäjän arviota kiinteistön tai asunnon käyvästä arvosta.

Kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan arvio on yleensä hyvä osoitus omaisuuden käyvästä arvosta.

2. Vertailukauppojen avulla

Voit käyttää arvon määrittämiseen vertailukauppoja eli sellaisia kauppoja, joissa on myyty lahjaa vastaavaa omaisuutta.

Vertailukauppoja voi käyttää, jos

  • vertailukaupassa on myyty sellainen kohde, jonka sijainti ja laatu vastaavaa lahjana saamaasi omaisuutta
  • vertailukaupat ja lahjoitus on tehty ajallisesti lähekkäin.

Vertailuun sopivia asuntokauppoja voit tarkastella Asuntojen hintatiedot -palvelusta tai asuntojen myyntiin tarkoitetuilta sivustoilta.

3. Jos käytettävissäsi ei ole arviolausuntoa tai vertailukauppoja

Jos sinulla ei ole käytettävissä arviolausuntoa tai vertailukauppoja, voit arvioida omaisuuden arvoa Verohallinnon syventävien ohjeiden avulla.

Varojen arvostamisen yleiset periaatteet perintö- ja lahjaverotuksessa

Kiinteistö- ja asuntovarallisuuden arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Jos lahjoituksessa on kyse metsä- tai maatilasta tai muusta varallisuudesta – esimerkiksi autosta – lue arvostamista koskevat ohjeet syventävistä vero-ohjeista.

Varojen arvostamisen yleiset periaatteet perintö- ja lahjaverotuksessa

Maatilan arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Irtaimen omaisuuden arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Usein kysyttyä lahjan arvostamisesta

Kiinteistön verotusarvo ei ole sama kuin käypä arvo.

Kiinteistön verotusarvo on kaavamainen arvo, jonka Verohallinto vahvistaa kiinteistöverotusta varten. Koska verotusarvo lasketaan kaavamaisten säännösten vuoksi, kiinteistöjen verotusarvot ovat yleensä käypiä arvoja alempia. Siksi verotusarvoa ei yleensä voi käyttää käypänä arvona.

Esimerkki: Kiinteistön verotusarvo on 20 079 euroa. Saman kiinteistön todennäköinen myyntihinta eli käypä arvo on 160 000 euroa. Jos kiinteistö lahjoitetaan, lahjavero lasketaan käyvän arvon eli 160 000 euron mukaan.

Taloyhtiölaina alentaa käypää arvoa.​

Huoneiston osuus taloyhtiölainasta täytyy ottaa huomioon, kun huoneiston käypää arvoa määritetään. Vähennä omaisuuden arvosta (todennäköisestä velattomasta myyntihinnasta) yhtiölainaosuus, joka asuntoon kohdistuu lahjoitushetkellä. Sen sijaan et voi vähentää esimerkiksi pankkilainaa, joka on otettu asunnon hankkimista tai sen remontointia varten.

Esimerkki: Antti lahjoittaa tyttärelleen Liisalle huoneiston. Huoneistoon kohdistuu 20 000 euron yhtiölainaosuus, joka siirtyy Liisalle. Huoneiston velaton arvo vertailukauppojen perusteella on 150 000 euroa. Velattomasta arvosta vähennetään yhtiölainaosuus, joten huoneiston käypä arvo on 130 000 euroa.

Jos kuitenkin Antti maksaa yhtiölainaosuuden pois ennen lahjoitusta, huoneiston lahjaverotuksessa käytettävä käypä arvo on 150 000 euroa.

Esimerkiksi asunnon tai kesämökin lahjoituksen yhteydessä lahjoittaja voi pitää itsellään hallintaoikeuden lahjaan, vaikka omistus siirtyy lahjansaajalle. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa lahjaverotuksen perusteena olevaan arvoon.

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon puolestasi, kun ilmoitat lahjaveroilmoituksella, että lahjoittaja on pidättänyt lahjaan hallintaoikeuden. Lahjavero lasketaan käyvästä arvosta, josta on ensin vähennetty hallintaoikeuden arvo.

Lisätietoa hallintaoikeuden pidättämisestä

Huomaa, että lahjan omistusaika vaikuttaa luovutusvoiton verotukseen.

Jos myyt lahjaksi saamaasi omaisuutta alle vuoden kuluttua lahjoituspäivästä, lahjan hankintamenona käytetään samaa hankintamenoa kuin lahjoittaja olisi saanut käyttää omassa verotuksessaan lahjoitushetkellä. Tällaisessa tapauksessa hankintamenona ei siis voi käyttää lahjaverotuksessa vahvistettua arvoa. Sitä voit käyttää hankintamenona vain, jos olet omistanut lahjaksi saamasi omaisuuden vähintään vuoden ajan.

Lisätietoa on syventävässä vero-ohjeessa Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa

Jos ostat omaisuutta ja maksamasi kauppahinta on enintään 75 % (3/4) omaisuuden käyvästä arvosta, kyseessä on lahjanluonteinen kauppa ja voit joutua maksamaan lahjaveroa. Lahjanluonteisessa kaupassa lahjan arvo on omaisuuden käyvän arvon ja siitä maksetun kauppahinnan välinen erotus. Lue lisää milloin on kyse lahjanluonteisesta kaupasta.

Jos kyseessä on puhdas lahjoitus eli luovutuksessa ei käytetä lainkaan rahaa tai muuta vastiketta, lahjan arvo on aina sen koko käypä arvo.

Lahjan arvo ei ole 75 % sen koko arvosta. Jos kyseessä on puhdas lahjoitus eli luovutuksessa ei käytetä lainkaan rahaa tai muuta vastiketta, lahjan arvo on aina sen koko käypä arvo.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.6.2023