Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahja ja hallintaoikeus

Kun annat lahjaksi omaisuutta – esimerkiksi kesämökin tai asunnon – voit halutessasi pidättää omaisuuteen hallintaoikeuden.

Lahjansaaja ilmoittaa lahjaveroilmoituksessa siitä, että lahjaan on pidätetty hallintaoikeus. Verohallinto laskee hallintaoikeudelle kaavamaisen arvon ja vähentää sen lahjan arvosta. Tämä hallintaoikeusvähennys pienentää lahjaveroa.

Mitä hallintaoikeus tarkoittaa?

Lahjanantaja voi pidättää hallintaoikeuden joko itselleen tai jollekin toiselle henkilölle. Hallintaoikeus voi olla yhdellä tai useammalla henkilöllä.

Hallintaoikeus tarkoittaa, että lahjanantaja tai muu hallintaoikeuden saaja

  • saa käyttää lahjoitettua omaisuutta
  • saa omaisuudesta saatavat tuotot, esimerkiksi vuokratulot
  • vastaa omaisuudesta aiheutuvista kiinteistä kustannuksista, esimerkiksi kiinteistöverosta tai hoitovastikkeesta
  • ei voi kuitenkaan ilman lahjansaajan suostumusta myydä tai luovuttaa hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta eikä omaisuuteen liittyvää oikeutta (esimerkiksi vuokraoikeutta).

Vaikka hallintaoikeus olisi pidätetty jollekin muulle kuin lahjanantajalle itselleen, hallintaoikeuden saajan ei tarvitse maksaa hallintaoikeudesta lahjaveroa.

Kun saat lahjan, johon on pidätetty hallintaoikeus

Jos saat lahjan, jonka hallintaoikeus on pidätetty lahjanantajalle tai jollekin toiselle henkilölle

  • omistat lahjoitetun omaisuuden
  • maksat vähemmän lahjaveroa, koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa käyttöoikeuttasi lahjaan
  • et voi myydä lahjaa eteenpäin ilman hallintaoikeuden haltijan suostumusta. 

Usein kysyttyä

Lahjanantaja voi pidättää hallintaoikeuden itselleen tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Hallintaoikeuden voi pidättää määräajaksi tai jäljellä olevaksi eliniäksi. Jos hallintaoikeus on määräaikainen, ilmoita sekä lahjakirjassa että lahjaveroilmoituksessa, minä päivänä määräaikainen hallintaoikeus päättyy.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön Liisalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä hallintaoikeuden viideksi vuodeksi. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Liisalle, mutta hallintaoikeus jää Antille. Viiden vuoden kuluttua lahjoituksesta Antin hallintaoikeus lakkaa, ja Liisa saa silloin omistusoikeuden lisäksi myös hallintaoikeuden kesämökkikiinteistöön.

Hallintaoikeuden pidättäminen pienentää lahjaveroa.

Koska hallintaoikeuden pidättäminen rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää lahjaa, Verohallinto laskee hallintaoikeudelle kaavamaisen arvon ja vähentää sen lahjan käyvästä arvosta. Lahjavero määrätään siis käyvästä arvosta, josta on ensin tehty hallintaoikeusvähennys. Näin hallintaoikeusvähennys lasketaan

Hallintaoikeuden haltijan on todellisuudessa käytettävä hallintaoikeuden kohteena olevaa omaisuutta tai saatava omaisuuden tuotto. Hallintaoikeutta ei voi pidättää vain siksi, että lahjaveron määrää halutaan pienentää.

Esimerkki: Antti lahjoittaa omakotitalokiinteistön tyttärelleen Liisalle ja pidättää hallintaoikeuden kiinteistöön. Antti ei kuitenkaan asu kiinteistöllä sijaitsevassa omakotitalossa eikä saa siitä vuokratuloja. Liisa ja hänen perheensä muuttavat kiinteistöön asumaan, joten todellisuudessa Liisa käyttää sekä omistus- että hallintaoikeutta. Koska Antin hallintaoikeus ei toteudu, Liisa ei saa lahjaverotuksessa hallintaoikeusvähennystä.

Tee luovutetusta omaisuudesta lahjakirja. Ilmoita lahjakirjassa, että lahjaan on pidätetty hallintaoikeus. Merkitse lahjakirjaan myös se, kenelle ja kuinka pitkäksi aikaa hallintaoikeus on pidätetty − eliniäksi vai määräajaksi. Jos hallintaoikeus on määräaikainen, ilmoita minä päivänä määräaikainen hallintaoikeus päättyy.

Lahjakirjaa ei yleensä tarvitse toimittaa Verohallinnolle. Lahjaveroilmoituksen täyttöohjeessa on kerrottu poikkeustapaukset, jolloin lahjaveroilmoitukseen on liitettävä lahjakirja tai muita asiakirjoja. Katso lahjaveroilmoituksen täyttöohje

Ilmoita lahjaveroilmoituksessa lahjan käypä arvo ja mainitse, että lahjaan on pidätetty hallinta-, tuotto- tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen ei vaikuta lahjan käypään arvoon, mutta se vaikuttaa siihen arvoon, jonka perusteella lahjavero lasketaan.

Oikeuden pidättäminen tarkoittaa sitä, että lahjanantajalla on oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto. Lahjanantajalla voi olla myös jokin muu oikeus, jonka hän itse määrittää tai pidättää antamaansa lahjaan.

Arkikielessä hallintaoikeudesta puhutaan monella eri termillä ja niitä käytetään usein synonyymeina toisilleen – esimerkiksi hallintaoikeus, käyttöoikeus, asumisoikeus, nautintaoikeus, tuotto-oikeus, syytinki. Lahjanantaja määrittää, mistä oikeudesta on kysymys.

Ilmoitus- ja maksuohjeet

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022