Yhteislahja – mikä se on ja miten lahjavero hoidetaan?

Yleensä lahja annetaan jokaiselle lahjansaajalle erillisenä lahjana. Yhteislahjasta on kyse silloin, kun lahjanantajan tarkoituksena on lahjoittaa omaisuutta kahden tai useamman henkilön yhteisomistukseen. Lahjanantaja voi osoittaa tämän esimerkiksi kirjoittamalla lahjakirjaan, että kyseessä on yhteislahja.

Kun kyseessä on yhteislahja, kaikki lahjansaajat vastaavat yhteisesti lahjaverosta.

Miten yhteislahja ilmoitetaan?

Yksi lahjansaajista ilmoittaa lahjan lahjaveroilmoituksella yhteisesti kaikkien lahjansaajien puolesta. Jos lahjanantajia on useita, anna jokaisen lahjanantajan osuudesta oma lahjaveroilmoitus.

Tee lahjaveroilmoitus OmaVerossa

Kun ilmoitus on käsitelty, ilmoittaja saa lahjaverotuspäätöksen sekä OmaVeroon että postitse. Päätös lähetetään myös muille lahjansaajille. Päätöksen mukana lahjansaajat saavat tilisiirtolomakkeet, jossa on kaikille yhteisesti laskettu veron määrä.

Esimerkki: Antti antaa tyttärelleen Liisalle ja Liisan aviomiehelle Villelle yhteislahjan. Lahjakirjassa on erikseen mainittu, että kyseessä on yhteislahja. Liisa ja Ville antavat yhden lahjaveroilmoituksen, jossa he ilmoittavat, että kyseessä on yhteislahja. Heille määrätään yhteinen vero, josta he ovat yhteisesti vastuussa.

Lahjaveroilmoituksen voi antaa myös paperilomakkeella.

Ilmoitus- ja maksuohjeet

Miten vero määräytyy yhteislahjasta?

Yhteislahjasta lasketaan yksi lahjavero, josta kaikki lahjansaajat ovat yhteisesti vastuussa.

Veroluokka määräytyy sen lahjansaajan mukaan, joka on lahjanantajalle kaukaisinta sukua. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa lahjansaajat ovat aviopuolisoita tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolia. Silloin vero lasketaan läheisempää sukua olevan lahjansaajan veroluokan mukaan. Lue lisää veron määrästä ja veroluokista

Esimerkki: Antti antaa tyttärelleen Liisalle ja Liisan aviomiehelle Villelle yhteislahjan. Lahjakirjassa on erikseen mainittu, että kyseessä on yhteislahja. Heille määrätään lahjasta yhteinen vero 1. veroluokan mukaan.

Jos Liisa ja Ville eivät ole naimisissa, määrätään Antin antamasta yhteislahjasta vero 2. veroluokan mukaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023