Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Myöhästymismaksu ja veronkorotus kiinteistöverotuksessa

Voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta, jos ilmoitat tai täydennät kiinteistön tietoja myöhässä ja kiinteistöveron määrä kasvaa korjausten vuoksi. 

Huomaa, että sähköisen kiinteistöveroilmoituksen tai paperilomakkeen täytyy olla perillä Verohallinnossa viimeistään kiinteistöverotuksen määräpäivänä.

Myöhästymismaksu

Joudut maksamaan myöhästymismaksua, jos ilmoitat tai korjaat kiinteistön tietoja ja

  • kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä on mennyt, mutta verotuksesi ei ole vielä päättynyt
  • kiinteistöveron määrä kasvaa korjausten vuoksi.

Myöhästymismaksu on henkilöasiakkailla ja kuolinpesillä 50 euroa ja muilla asiakkailla 100 euroa. 

Kiinteistöverotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Näet päivän kiinteistöverotuspäätöksestä. Jos muutokset eivät lisää kiinteistöveron määrää, myöhästymismaksua ei yleensä määrätä.

Joudut maksamaan myöhästymismaksua vain kerran laiminlyönneistä, jotka koskevat saman verovuoden kiinteistöverotusta.

Veronkorotus

Voit joutua maksamaan veronkorotusta silloin, jos jätät ilmoittamatta Verohallinnolle kiinteistötiedoistasi puuttuvia kiinteistöjä tai rakennuksia tai jos jätät korjaamatta muita virheitä kiinteistösi tiedoissa.

Veronkorotuksen määrä

Henkilöasiakkaan kiinteistöverotuksessa veronkorotus on aina vähintään 75 euroa (yhteisöillä ja yhtymillä vähintään 150 euroa), vaikka prosentteina laskettu korotus jäisi tätä pienemmäksi. Prosenttiperusteisella veronkorotuksella ei ole euromääräistä ylärajaa.

Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti: se on pääsääntöisesti 10 % lisääntyneestä verosta eli siitä verosta, joka olisi laiminlyönnin vuoksi jäänyt verottamatta. Lisääntynyt vero voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että olet jättänyt kiinteistöön liittyviä tietoja ilmoittamatta kuten kokonaisia kiinteistöjä, rakennuksia tai rakennuksen osia taikka olet antanut kiinteistöstä virheellisiä tietoja.

Veronkorotus on laiminlyönnistä riippuen 2–50 % lisääntyneen kiinteistöveron määrästä.

Useita laiminlyöntejä

Jos kiinteistön omistajalla on useita laiminlyöntejä, samalla kiinteistöverotuspäätöksellä voi tulla yhdestä laiminlyönnistä maksettavaksi veronkorotus ja toisesta myöhästymismaksu. Sen sijaan samasta laiminlyönnistä ei voi määrätä kuin toisen näistä seuraamusmaksuista.

Veronkorotuksen määrään vaikuttavat muun muassa

  • virheiden tai puutteiden suuruus, eli lisääntyneen veron euromäärä
  • laiminlyönnin toistuvuus.
Sivu on viimeksi päivitetty 26.3.2024