Postin lakko viivästyttää kirjeitä. Hoida veroasiat OmaVerossa. Lue lisää

Mitä verotarkastus on?

Verotarkastus on perusteellisin verovalvonnan muoto, joka koskee yksittäistä asiakasta.
Verotarkastuksessa selvitetään, onko Verohallinnolle annettu oikeat ja riittävät tiedot, jotta verotus voidaan toimittaa lainmukaisesti ja asiakkaan velvollisuus maksaa veroa täyttyy.

Tarkastuksessa selvitetään yleensä seuraavat asiat:

  • Vastaavatko liiketoiminta ja kirjanpito toisiaan.
  • Vastaavatko Verohallinnolle annetut ilmoitukset kirjanpitoa.
  • Onko verolainsäädäntöä noudatettu.

Vaikka verotarkastuksilla halutaan estää verotukseen liittyvät virheet ja väärinkäytökset, verotarkastuksessa asiakas saa myös paljon neuvoja ja ohjausta. Yksi verotarkastusten tavoite on se, että asiakkaat osaavat ja haluavat hoitaa veroasiansa mahdollisimman hyvin. Verohallinto oikaisee virheitä myös verovelvollisten eduksi. Koska verotarkastus kohdistuu erityisesti yrityksen kirjanpitoon ja muuhun siihen liittyvään aineistoon, Verohallinto valvoo samalla myös kirjanpitojen luotettavuutta.

Verotarkastuksissa noudatetaan hyvää verotarkastustapaa.

Ketkä verotarkastuksia tekevät?

Verotarkastuksia tekevät verotarkastajat, jotka työskentelevät Verohallinnon alueellisissa yritysverokeskuksissa ja Konserniverokeskuksessa.

Verotarkastajilla on valtakunnallinen toimivalta, vaikka he tekevätkin tarkastuksia ensisijaisesti omilla toiminta-alueillaan. Konserniverokeskus vastaa omien asiakkaidensa eli suuryritysten verotarkastuksista. Verotarkastusta ohjaa Yritysverotusyksikön ohjaus- ja kehittämisyksikkö.