Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verotarkastus

Verotarkastuksessa selvitetään yleensä seuraavat asiat:

  • Vastaavatko liiketoiminta ja kirjanpito toisiaan.
  • Vastaavatko Verohallinnolle annetut ilmoitukset kirjanpitoa.
  • Onko verolainsäädäntöä noudatettu.

Verotarkastuksissa noudatetaan hyvää verotarkastustapaa.

Ketkä verotarkastuksia tekevät?

Verotarkastuksia tekevät verotarkastajat, jotka työskentelevät Verohallinnon alueellisissa verotoimistoissa.

Verotarkastajilla on valtakunnallinen toimivalta, vaikka he tekevätkin tarkastuksia ensisijaisesti omilla toiminta-alueillaan. Verotarkastusta ohjaa Verotusyksikön ohjausyksikkö.

Nimikkeestään huolimatta verotarkastajat voivat tehdä verotarkastusten ohella myös muunlaista verovalvontaa, esimerkiksi valvontakäyntejä tai selvittää yksittäisiä verotuskysymyksiä selvityspyynnöin.

Millaisia verotarkastuksia tehdään?

Verotarkastuksen laajuus vaihtelee tilanteen ja tarpeen mukaan. Yleensä verotarkastuksessa tutkitaan samanaikaisesti yksi tai useampia verolajeja. Niistä tarkastetaan verotuksen kannalta olennaiset asiat tietyltä ajanjaksolta. Tarkastus voi koskea myös jotain yksittäistä asiaa tai tarkemmin rajattua asiaryhmää. Verotarkastusten yhteydessä verotarkastajat voivat kerätä myös vertailutietoja muista verovelvollisista.

Verotarkastus voidaan tehdä myös vertailutietotarkastuksena. Silloin tarkastajat keräävät pelkästään vertailutietoja tarkastuksen kohteena olevan verovelvollisen liikekumppaneista tai muista toimijoista. Verohallinto hyödyntää näitä vertailutietoja arvioidessaan toisten verovelvollisten verotuksellista asemaa ja verotuksen oikeellisuutta. Verohallinto ja asiakas voivat sopia vertailutietotarkastuksen toteutuksen myös niin, että tarkastettava itse kerää tarvittavat tiedot ja luovuttaa ne Verohallinnolle.

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2022