Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Mitä verotarkastuksessa tapahtuu?

 • 1

  Valmistelu

 • Tietojen läpikäynti

  Verotarkastajat 1) perehtyvät asiakkaan toimialaan ja toimintaympäristöön 2) käyvät läpi tietoja, jotka yhtiö on ilmoittanut Verohallinnolle 3) käyvät läpi asiakasta koskevat Verohallinnon päätökset, esimerkiksi verotuspäätökset ja ennakkoratkaisut.
 • Yhteydenotto

  Verotarkastaja ottaa yleensä etukäteen yhteyttä yritykseen, jotta hän voi sopia verotarkastuksesta ja sen ajankohdasta sekä ilmoittaa ajanjakson, jota tarkastus koskee. Tarkastaja kertoo, mitä kirjanpitoaineistoa ja muuta materiaalia tarkastuksessa tarvitaan.
 • 2

  Alkukeskustelu

 • Liiketoiminnan esittely

  Yrityksen edustajat esittelevät verotarkastajille yrityksen liiketoiminnan ja siinä tapahtuneet merkittävät muutokset. Keskustelussa selvitetään muun muassa se, miten yrityksen kirjanpito, palkanlaskenta ja taloushallinto on järjestetty. Joskus alkukeskustelu voidaan käydä esimerkiksi puhelimitse.
 • 3

  Verotarkastus

 • Verotarkastajat perehtyvät aineistoon

  Tarkastettavaa aineistoa ovat esimerkiksi päivä- ja pääkirja, tilinpäätös- ja tositeaineisto, palkkakirjanpito, hallintoelinten pöytäkirjat, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen raportit sekä erilaiset sopimukset, jotka liittyvät liiketoimintaan.
 • Tarkastus etenee keskustellen

  Verotarkastus etenee yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa ja mahdollisimman moni asia selvitetään keskustelemalla. Tarvittaessa verotarkastajat tekevät myös kirjallisia selvityspyyntöjä.
 • 4

  Loppukeskustelu

 • Loppukeskustelun aiheet

  Verotarkastajat ja yrityksen edustajat käyvät läpi seuraavia asioita: 1) Mitä havaintoja verotarkastajat ovat tehneet. 2) Millaisia toimenpiteitä Verohallinto todennäköisesti tekee, jotta se saa korjattua virheellisiin tietoihin perustuneen verotuksen. Verohallinto korjaa verotusta myös verovelvollisen eduksi, jos se on aiheellista. 3) Mitkä asiat yrityksen mahdollisesti täytyy vielä selvittää, ennen kuin verotarkastajat laativat verotarkastuskertomuksen.
 • 5

  Verotarkastuskertomus

 • Havainnot ja toimenpiteet

  Verotarkastuskertomukseen kootaan havainnot tarkastuksesta, niistä aiheutuvat verotustoimenpiteet ja muut toimenpiteet. Verotarkastajat laativat tarkastuskertomuksen, vaikka havainnot eivät johtaisi toimenpiteisiin.
 • Asiakas voi antaa vastineen

  Jos vastine vaikuttaa verotustoimenpiteisiin, verotarkastajat muuttavat verotarkastuskertomusta, ennen kuin Verohallinto määrää lopullisen veron tai oikaisee verotusta.
 • Asiakas saa verotarkastuskertomuksen

  Kun Verohallinto on hyväksynyt verotarkastuskertomuksen, asiakas saa kertomuksen sekä mahdolliset veron määräämispäätökset tai verotuksen oikaisupäätökset. Asiakkaan pyynnöstä verotarkastuskertomus voidaan jättää julkaisematta asiakkaan OmaVerossa.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2019