Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tunne asiakkaasi -menettelyllä voit välttää alv-riskejä liiketoiminnassasi

Rehellisenä yrittäjänä voit joutua tietämättäsi osalliseksi petollista liiketoimintaa, jossa joku toimitusketjuun kuuluva pyrkii välttämään arvonlisäveron maksun. Osallisuus petokselliseen toimintaan voi kohdistua minkä kokoiseen yritykseen ja mihin toimialaan tahansa. 

Vastuullisena yrittäjänä velvollisuutesi on selvittää kauppakumppanisi verotuksellinen luotettavuus. Rehellisenä toimijana et joudu vastuuseen, mikäli olet joutunut petolliseen toimitusketjuun tietämättäsi. Edellytyksenä on, että olet toiminut huolellisesti. Huolelliseen toimintaan kuuluu, että arvioit kauppakumppanisi verotuksellista luotettavuutta.

Katso animaatio: Yrittäjä, tunnista liiketoimintaasi kohdistuva ALV-petos (Youtube)

Kiinnitä ostajana huomiota näihin seikkoihin

Tunne asiakkaasi -menettelyn yksittäiset tunnusmerkit eivät suoraan osoita harmaan talouden toimintaa, mutta useamman täyttyessä voi olla syytä epäillä kauppakumppanin verotuksellista luotettavuutta. Tarkista taustat huolellisesti tai jopa pidättäydy tällaisesta liikesuhteesta, jotta vältät riskit omassa liiketoiminnassasi.

 1. Saat pyytämättä tarjouksia, jotka ovat “liian hyviä” ollakseen totta.
 2. Myyjä on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa.
 3. Myyntierät ovat suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.
 4. Yritys tai sen edustaja ei tunne tuotetta tai markkinaa.
 5. Yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät samoina, mutta yhtiö, sen yhteystiedot tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
 6. Yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat, yhtiö pysyy samana mutta hinta laskee olennaisesti
 7. Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
 8. Maksu pyydetään maksamaan kolmannelle osapuolelle tai ulkomaiselle tilille.
 9. Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.
 10. Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai muutoin herättävät epäilyksiä.
 11. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa.

Vastuullisena yrityksenä sinun kannattaa ottaa nämä Tunne asiakkaasi -menettelyn tunnusmerkit osaksi omaa rutiinia kauppakumppanin luotettavuuden arvioimisessa.

Lisäksi havainnoista kannattaa ilmoittaa vihjetietolomakkeella. Vastuullisena yrityksenä sinun kilpailuedellytykset paranevat, kun epärehelliset toimijat eivät kilpaile samoilla markkinoilla.

Mitä seuraa, jos olet osallisena petollista toimintaa?

Jos et ole toiminut riittävän huolellisesti, voit itse joutua maksajaksi, vaikka et olisikaan tahallisesti osallistunut toisen osapuolen petolliseen toimintaan. Näin voi käydä siitä huolimatta, ettet olisi itse saanut minkäänlaista rahallista hyötyä toisen tekemästä alv-petoksesta.

Ostajana voit menettää hankintaan liittyvän arvonlisäverovähennyksen. Myyjänä mahdollinen veroton myyntisi voidaan katsoa verolliseksi.

Verohallinto voi olla yhteydessä yrityksiin, jos yritysten kauppakumppanien on havaittu toimineen arvonlisäverotusta koskevan sääntelyn vastaisesti. Yhteydenoton tarkoituksena on auttaa yritystä tunnistamaan luotettava kauppakumppani ja kertoa seuraamuksista, joita voi aiheutua, jos yritys tekee hankintoja alv-sääntelyn vastaisesti toimineelta yritykseltä.

Katso videosta asiantuntijan vinkit, miten vältät joutumasta osaksi petosketjua:

Yritys, kohdistuuko liiketoimeesi alv-petos? Tunnista petollinen toimija (Youtube)

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2021