Kuitinantovelvollisuus harmaan talouden torjunnassa

Myyjän on tarjottava asiakkaalle kuitti käteiskaupassa. 

Työvoimavaltaisilla toimialoilla tavanomainen harmaan talouden muoto on tulojen kirjaamatta jättäminen eli ohimyynti. Ohimyynnillä tarkoitetaan tällöin pääosin yksityishenkilöiden ostamien tavaroiden tai palveluiden käteismaksuja, joita ei asianmukaisesti viedä yrityksen kirjanpitoon. Ohimyynnin riskialoja ovat erityisesti ravitsemusalan, parturi- ja kampaamoalan sekä kosmetologipalveluiden pienet yritykset, joissa käteiskauppa on yleistä.

Ohimyyntiä pyritään torjumaan lailla kuitinantovelvollisuudesta. Lain mukaan elinkeinoharjoittajan on tarjottava tavaran tai palvelun ostajalle maksusuorituksesta kuitti, jos maksu suoritetaan käteisellä rahalla tai siihen rinnastettavalla maksutavalla kuten maksukortilla. Laki määrittää myös kuitin tietosisältöä. Verohallinto, Poliisi ja aluehallintovirastot vastaavat yhteistyössä kuitintarjoamisvelvollisuuden valvonnasta.

Kuitista huolimatta myynti voidaan jättää eri tavoin merkitsemättä kirjanpitoon. Myös kassajärjestelmiä ja kirjanpitoa voidaan käsitellä siten, että ohimyyntiä tapahtuu. OECD on useassa raportissaan suositellut jäsenmaitaan ottamaan käyttöön fiskaaliset kassajärjestelmät tulonsalauksien ja harmaan talouden torjumiseksi ja verotulojen turvaamiseksi käteisiltä toimialoilta. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö on julkaissut kassajärjestelmiä koskevan selvityksen online tyyppisten fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöönottamisesta Suomessa (2018).