Anna vihje verovilpistä

Tällä vihjetietolomakkeella voit kertoa havaitsemastasi verovilppiepäilystä. Voit lähettää vihjeesi nimettömästi ilman, että lähettäjän tiedot selviävät.

Julkisuuslain mukaisesti Verohallinnon on yleensä annettava tieto vihjeen sisällöstä, jos henkilö tai asianosainen, jota vihje koskee, pyytää sitä. Vihjetiedon antaja ei ole asianosainen, joten salassapitosäännösten vuoksi emme voi antaa hänelle tietoja asian käsittelystä.

Lue lisää vihjetietolomakkeesta.

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. Jos lähetys on onnistunut, saat kuittauksen vihjeen vastaanottamisesta.

Miten asia liittyy verotukseen?
* Voit valita yhden tai useamman kohdan

Kenestä ilmoitus tehdään (yritys tai henkilö)?

Ketkä muut liittyvät asiaan?

Tässä kohdassa voit kertoa liikekumppanista, työntekijästä, sopimusosapuolesta tai muusta henkilöstä, joka todellisuudessa toimii yrityksessä. Tarvittaessa voit kertoa muista asiaan liittyvistä yhtiöistä tai henkilöistä vapaamuotoisessa kentässä.

Missä yritystoimintaa harjoitetaan?
(Voit valita yhden tai useamman vaihtoehdon)

Miten merkittävä asia on?
Tässä voit ilmoittaa oman käsityksesi vilpin euromäärästä ja kestoajasta.

Miten ilmoittamasi tiedot on saatu?

Miten asia on todennettavissa?