Lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemusten sähköistäminen

Osana tulevaa lähdeverolainmuutosta kehitämme myös osinko-, korko- ja rojaltitulon lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemusten menettelyä. Yksi tärkeä osa kehittämistä on sähköisten palveluiden mahdollistaminen myös lähdeveron palautusta ja lähdeverokorttia hakeville tulonsaajille ja heidän puolesta toimiville asianhoitajille.

Asiakkaana, sinulle tulee seuraavat vaihtoehdot palautushakemusten ja lähdeverokorttihakemusten lähettämiselle: 

 • XML-muotoinen massahakemus, jolla tiedoston lähettäjä voi saattaa vireille usean luonnollisen henkilön ja yhteisön hakemukset yhdellä tiedostolla Ilmoitin.fi-palvelussa
 • Sähköinen vero.fi-lomake, jossa yhdellä hakemuksella lähetetään yhden hakijan hakemus 
 • QR-koodillinen paperilomake tilanteisiin, jossa sähköisen kanavan käyttö ei ole mahdollista

Sähköistämisen tavoitteena on, että hakemuksen voi toimittaa joko tulonsaaja itse tai tämän valtuuttama asianhoitaja. Kun hakijan puolesta toimii asianhoitaja, tulee hakemukseen liittää valtakirja. Sähköisten kanavien kautta tulevien hakemusten liitteet toimitetaan myös sähköisesti, kun taas paperilomakkeeseen tulee liittää paperiset liitteet.

Aikataulu

Helmikuu 2020

 • XML-massahakemusten skeemat ja tekniset soveltamisohjeet julkaistu

Huhtikuu 2020

 • XML-massahakemus lähdeveron palautuksille: Ilmoitin.fi testiympäristö avautuu aineiston testaamiselle

Toukokuu 2020

 • XML-massahakemus lähdeveron palautuksille: Ilmoitin.fi tuotantoympäristö avautuu aineiston vastaanotolle
 • XML-massahakemus lähdeverokorteille: Ilmoitin.fi testiympäristö avautuu aineiston testaamiselle
 • Päivitetyt QR-koodilliset paperilomakkeet ja täyttöohjeet julkaistaan vero.fi:ssä
 • Verkkoseminaari mm. lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemusten sähköistämisestä

Kesäkuu 2020

 • XML-massahakemus lähdeverokorteille: Ilmoitin.fi tuotantoympäristö avautuu aineiston vastaanotolle

Syksy 2020

 • Sähköiset lomakkeet lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksille julkaistaan vero.fi:ssä

XML-massahakemukset lähdeveron palautuksille ja lähdeverokorteille

XML-massahakemus lähdeverokorteille on tarkoitettu yksinomaan yhteisöhakijoille. XML-massahakemuksella voit hakea lähdeveron palautusta tai lähdeverokorttia osinko-, korko- tai rojaltitulolle usean hakijan puolesta. Samalla tiedostolla voit hakea lähdeveron palautusta sekä henkilö- että yhteisöasiakkaille ja samalla hakijalla voi yhdellä hakemuksella olla useampi tuloerä.  XML-massahakemukset jätetään Ilmoitin.fi-palvelussa.

Tunnistautuminen ja hakemuksen jättäminen Ilmoitin.fi-palvelussa

Lähdeveron palautus

Lähdeveron palautusten XML-massahakemuksen rakenteet, elementit ja ilmoitin.fi-tarkistukset ovat voimassa Ilmoitin.fi-palvelun tuotantoympäristössä 4.5.2020 alkaen. Hakemuksen vireille saamiseen riittää, että tiedoston lähettäjä on lähettänyt pakollisuusvaatimusten täyttävän tiedoston määräajan puitteissa.

Ilmoitin.fi:n testiympäristö avautuu aineiston testaamista varten huhtikuun alussa.

Lähdeverokortti

Lähdeverokorttien XML-massahakemuksen rakenteet, elementit ja ilmoitin.fi-tarkistukset ovat voimassa Ilmoitin.fi-palvelun tuotantoympäristössä 11.6.2020 alkaen. Lähdeverokorttia haetaan lähtökohtaisesti kuluvalle kalenterivuodelle.

Ilmoitin.fi:n testiympäristö avautuu aineiston testaamista varten toukokuun lopussa.

Tunnistautuminen

Voit jättää XML-muotoisia lähdeveronpalautus- ja lähdeverokorttihakemuksia Ilmoitin.fi-palvelussa tunnistautumalla Katso-tunnisteella. Lähdeveronpalautus- ja lähdeverokorttihakemuksia varten on oma Katso-valtuutusrooli ”Lähdeveron palautukset/lähdeverokorttihakemus”. Katso-tunnisteita ja siihen liitännäistä Katso-valtuutusroolia ei kuitenkaan tarvitse hakea jokaiselle hakijalle erikseen, vaan riittää että esimerkiksi hakijan asianhoitaja omaa tarvittavat tunnisteet ja valtuudet. Lisätietoa Katso-tunnisteen hakemisesta saat Katso-palvelun omilta sivuilta.

Liitteiden lähettäminen

XML-massahakemusten liitteet toimitetaan erikseen PDF-muodossa Ilmoitin.fi-palvelussa. Liitteiden lähetys edellyttää, että hakemus on jo lähetetty aiemmin ja tietyn hakijan hakemusta yksilöivä ”ApplicationId”, jolla liite kohdistetaan, löytyy Ilmoitin.fi-palvelusta. Ilmoittimen kautta ei voi siis toimittaa puuttuvia liitteitä paperilla toimitettuihin hakemuksiin.

Sähköinen vero.fi-lomake

Sähköinen vero.fi-lomake lähdeveronpalautuksille sekä lähdeverokorteille julkaistaan syksyllä 2020. Sähköisen vero.fi-lomakkeen tavoitteena on, että hakemuksen voi jättää joko tulonsaaja itse tai tätä edustava asianhoitaja.

 • Sähköisellä lähdeveronpalautuslomakkeella voit lähettää yhden henkilö- tai yhteisöasiakkaan hakemuksen kerrallaan, mutta yksi hakemus voi sisältää useamman tuloerän, josta haetaan palautusta.
 • Sähköisellä lähdeverokorttihakemuksella voit vastaavasti lähettää yhden yhteisöasiakkaan hakemuksen kerrallaan ja hakemus voi kohdistua joko yhdelle tai useammalle tulonmaksajalle.