Vero.fi ja sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 6.6. noin klo 18–22. Lisätietoa huoltokatkosta

Hakemus lähdeveron palauttamiseksi - luonnollinen henkilö (6164, 6167 ja 6166)

Jos Suomesta maksetusta tulosta (osingosta, palkasta tai muusta tulosta) on peritty liikaa tai aiheettomasti lähdeveroa, voit vaatia lähdeveron palauttamista alla olevilla lomakkeilla.

Palauta lomake osoitteeseen, joka on merkitty lomakkeeseen.

Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähdeveron palauttamisen sijasta voit vaatia, että palkkatulot tai muut ansiotulot verotetaan progressiivisesti. Jos vaadit progressiivista verotusta, täytä Hakemus progressiiviseen verotukseen (6148).