Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Rajoitetusti verovelvollisen lähdeverokortti-, verokortti-, ennakkovero- tai veronumerohakemus (lomake 5057), täyttöohje

Hae tällä lomakkeella lähdeverokorttia, verokorttia, ennakkoveroa tai veronumeroa, jos asut pysyvästi ulkomailla tai tulet Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Kun asut pysyvästi ulkomailla tai oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, sinua verotetaan Suomessa rajoitetusti verovelvollisena. Rajoitetusti verovelvollinen maksaa veroa Suomeen Suomesta saamistaan tuloista. Verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa Suomen verotusoikeutta. Lisätietoja saat vero.fistä.

Lomakesivulta saat lomakkeen ja lisätietoa. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos olet saanut ennakkoperintää koskevan muutoksenhakukelpoisen päätöksen ja haluat tehdä siitä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 5002) ja liitä mukaan tämä lomake

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, anna kaikki aiemmin antamasi tiedot uudelleen, pelkkä virheellisen tiedon korjaaminen tai uuden tiedon lisääminen ei riitä.

Täyttöohjeet

Sisällysluettelo

1 Hakemus ja verovuosi
2 Henkilötiedot
3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot
4 Työskentelyyn liittyvät tiedot
5 Opiskeluun liittyvät tiedot
6 Verokortin toimitusosoite
7 Lisätietojen antaja

 1 Hakemus ja verovuosi

Merkitse tähän rastilla, haetko lähdeverokorttia, verokorttia, ennakkoveroa tai veronumeroa.

Verokortilla tarkoitetaan verokorttia, jonka veroprosentti määräytyy verotusmenettelylain mukaan (progressiivinen verotus). Lähdeverokortin veroprosentti määräytyy lähdeverolain mukaan (lähdeverotus).

Jos hakemuksesi koskee veronumeroa, haet samalla veronumeron merkitsemistä veronumerorekisteriin.

Merkitse tähän myös se verovuosi, jolle haet lähdeverkorttia, verokorttia, ennakkoveroa tai veronumeroa.

Jos haet verokorttia eli ansiotulojesi progressiivista verottamista, liitä hakemukseesi Vaatimus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta (lomake 6148).

 2 Henkilötiedot

Ilmoita tässä henkilö- ja asuintietosi.

 • Täytä kenttiin sukunimesi ja kaikki etunimesi.
 • Ilmoita suomalainen henkilötunnuksesi, jos sinulla on sellainen. Ilmoita syntymäaikasi muodossa ppkkvvvv.
 • Täytä asuinvaltiosi ja kansalaisuutesi niille merkittyihin kohtiin. Kirjoita asuinvaltiosi koko nimi, älä käytä pelkkää maakoodia.
 • Merkitse asuinvaltiossasi annettu verotunniste kohtaan "Verotunniste asuinvaltiossa (Tax Identification Number, TIN)." Tarkempia tietoja verotunnisteesta saat asuinvaltiosi veroviranomaiselta.
 • Osoite asuinvaltiossa: Ilmoita osoitetietosi asuinvaltiossasi. Täytä kenttiin katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja valtio.
 • Osoite Suomessa: Ilmoita postiosoitteesi, talon numero, porras, huoneiston numero tai postilokeron numero. Ilmoita myös postinumero ja postitoimipaikka.
 • Kun haet verokorttia, ennakkoveroa tai veronumeroa, täytä kenttiin IBAN- tai muu kansainvälinen tilinumerosi sekä BIC- tai SWIFT-koodi. Verohallinto tarvitsee tilinumeroasi sinulle mahdollisesti maksettavia veronpalautuksia varten. Tilinumerotiedot voit tarkistaa esimerkiksi omasta verkkopankistasi.

 3 Suomessa oleskeluun liittyvät tiedot

 • Ilmoita päivä, jolloin saavuit Suomeen. Ilmoita myös arviosi siitä, milloin lähdet Suomesta. Ilmoita päivämäärät muodossa ppkkvvvv.
 • Merkitse ajanjaksot, jotka olet aiemmin oleskellut Suomessa. Täytä laatikoihin sekä alkamis- että päättymispäivät (ppkkvvvv-ppkkvvvv).
 • Arvioi, oleskeletko Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta:
  • Merkitse rasti kohtaan "Kyllä", jos tiedät oleskelevasi Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta.
  • Merkitse rasti kohtaan "Ei", jos et aio oleskella Suomessa yhtäjaksoisesti yli 6 kuukautta. Täytä silloin työskentelypäivien lukumäärä Suomessa ja ulkomailla niille varattuihin kohtiin.

 4 Työskentelyyn liittyvät tiedot

Täytä tähän sekä työskentelyysi liittyvät tiedot että tiedot myös muista kuin työskentelystä saamistasi suorituksista.

 • Merkitse rasti kohtaan "Kyllä", jos sinulla on asuinvaltiosi myöntämä todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvan piiriin (A1/E101-todistus).
 • Ilmoita kyseisen todistuksen voimassaoloaika muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.Merkitse työskentelyaikasi Suomessa muodossa ppkkvvvv–ppkkvvvv.
 • Ilmoita työsuhteen tai toimeksiannon tyyppi. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
  • vuokratyöntekijä: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos työskentelet vuokrattuna työntekijänä ulkomaisen vuokratyönantajan palveluksessa. Lue lisää ohjeesta Ulkomaiset vuokratyöntekijät.
  • työsuhteinen: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos olet työsuhteessa suomalaiseen tai ulkomaiseen työnantajaan, mutta et työskentele vuokrattuna työntekijänä.
  • ammatinharjoittaja: Merkitse rasti tähän kohtaan, jos toimit Suomessa ammatinharjoittajana. Lue lisää ohjeesta Ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan verotus Suomessa.
 • Arvio Suomesta saadusta tulosta
 • Tulon luonne: Ilmoita, onko saamasi tulo palkkaa vai työkorvausta. Jos saamasi tulo ei ole palkkaa eikä työkorvausta, merkitse rasti kohtaan "muu: mikä?" ja kirjoita, mistä tulosta on kyse. Selvitä tulon luonne tarvittaessa esimerkiksi palkan tai suorituksen maksajalta. Merkitse rastilla, jos kyseessä on merityötulo tai urheilijan tai esiintyvän taiteilijan tulo.

Koko Suomessa työskentelyn ajalta: Arvioi kuinka paljon tuloa tulet saamaan koko sinä aikana, kun työskentelet Suomessa. Ilmoita tulot euroissa.

Verovuoden aikana: Arvioi, kuinka paljon tulet saamaan tuloa kuluvan verovuoden aikana. Ilmoita tulot euroissa.

Merkitse rastilla, onko kyseessä kuukausipalkka vai tuntipalkka.

 • Työnantajan tai työkorvauksen maksaja: Ilmoita työnantajan tai työkorvauksen maksajan nimi.
 • Työskentelypaikkakunnat: Ilmoita kaikki ne paikkakunnat, joilla työskentelet Suomessa oleskelusi aikana.
 • Suomalaisen työnteettäjän nimi: Jos toimit vuokratyöntekijänä, täytä tähän kohtaan sen yrityksen tai henkilön nimi, joka on vuokrannut sinut töihin. Täytä seuraavaan kohtaan yrityksen Y-tunnus tai henkilön henkilötunnus. Y-tunnus on ilmoitettava muodossa xxxxxxx-x. Työnteettäjän Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.
 • Työnantajan suomalainen Y-tunnus: Jos et ole vuokratyöntekijä vaan työsuhteessa suoraan suomalaiseen työnantajaan, ilmoita työnantajan suomalainen Y-tunnus. Y-tunnus on ilmoitettava muodossa xxxxxxx-x. Työnantajan Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.
 • Työnantajan ulkomainen TIN-tunnus tai Business ID: Jos työnantajasi on ulkomainen, merkitse työnantajasi ulkomainen TIN-tunnus tai Business ID -tunnus. Ilmoita myös työnantajasi kotivaltio.Työnantajan edustaja Suomessa: Ulkomainen työnantajasi on voinut asettaa Suomeen edustajan. Ilmoita edustajan nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus. Y-tunnuksen voit tarkistaa osoitteesta ytj.fi.

 5 Opiskeluun liittyvät tiedot

Jos suoritat Suomessa harjoittelua, joka liittyy opintoihisi asuinvaltiossasi, täytä tähän oppilaitoksesi ja opintosuuntasi asuinvaltiossasi. Opintosuunnalla tarkoitetaan tietoa siitä, mitä opiskelet.

6 Verokortin toimitusosoite

Täytä tähän tiedot siitä, mihin osoitteeseen haluat lähdeverokortin/verokortin postitettavan. Ilmoita verokortin vastaanottajan nimi, postiosoite, talon numero, porras, huoneiston numero tai postilokeron numero. Ilmoita myös postinumero, postitoimipaikka ja valtio.

 7 Lisätietojen antaja

Ilmoita hakemusta täydentävien tietojen antajan nimi ja puhelinnumero. Jos annat täydentävät tiedot itse, voit jättää kohdan täyttämättä.

Päivää ja allekirjoita hakemuksesi. Ilmoita sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020