Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Romualan käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen metalliromujen ja -jätteiden myyntitilanteessa verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Milloin käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Ostaja maksaa arvonlisäveron aina, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • kyse on metalliromun tai -jätteen myynnistä
  • myyjä ja ostaja ovat molemmat elinkeinonharjoittajia ja arvonlisäverovelvollisten rekisterissä
  • myynti tapahtuu Suomessa.

Tavara on myyty Suomessa silloin, jos myyjä luovuttaa sen ostajalle Suomessa tai tavaran kuljetus ostajalle alkaa Suomesta.

Käännetty verovelvollisuus koskee myös satunnaista metalliromun myyjää.

Lue lisää metalliromun ja -jätteen myynnin käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta.

Ilmoita tiedot arvonlisäveroilmoituksella

Ilmoita romualan myynnit ja ostot arvonlisäveroilmoituksella (aikaisemmin kausiveroilmoitus).

  • Myyjä ilmoittaa käännetyn verovelvollisuuden alaisten metalliromun ja –jätteen myyntiensä yhteismäärän arvonlisäveroilmoituksella kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun myynnit”.
  • Ostaja ilmoittaa käännetyn verovelvollisuuden alaisten metalliromun ja –jätteen ostojensa yhteismäärän, arvonlisäveroilmoituksella kohdassa ”Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot”. Ostaja laskee suoritettavan veron 24 % verokannan mukaan ja ilmoittaa sen kohdassa ”Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista”. Vähennyskelpoisten ostojen verot ostaja ilmoittaa kohdassa ”Verokauden vähennettävä vero”.

Lue lisää siitä, miten ilmoitat ja maksat arvonlisäveron.

Lasku

Metalliromun tai -jätteen myyjänä sinulla on velvollisuus antaa ostajalle lasku, vaikka ostajan pitää ilmoittaa ja maksaa myynnin vero.

Ostaja voi kuitenkin laatia laskun. Se katsotaan myyjän antamaksi, jos myyjä ja ostaja ovat sopineet asiasta ja myyjä hyväksyy laskun. Myyjänä sinulla on kuitenkin aina vastuu laskusta ja sen oikeellisuudesta.

Varmista, että laskussa on

  • yleiset laskumerkinnät (ilman verokantaa ja veron määrää)
  • ostajan arvonlisäverotunniste − kotimaankaupassa se on suomalaisen ostajan Y-tunnus
  • maininta siitä, että ostajalla on velvollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisävero (”käännetty verovelvollisuus”)
  • ostajan verovelvollisuuden peruste − esimerkiksi viittaus arvonlisäverolain (AVL) 8 d §:ään
  • merkintä ”Itselaskutus”, jos ostaja laatii laskun.

Lue lisää laskumerkinnöistä:

Käännetty verovelvollisuus ei vaikuta arvonlisäveron vähennysoikeuteen

Ostajana voit vähentää arvonlisäveron, jonka olet maksanut käännetyn verovelvollisuuden perusteella verollista liiketoimintaa varten hankkimistasi tuotteista tai palveluista.

Myös myyjänä saat vähentää normaaliin tapaan arvonlisäverot metalliromun ja -jätteen myyntiin liittyvistä hankinnoista, vaikka myynnin verosta vastaa ostaja eikä myyjä.

Lue lisää: