Metalliromun myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus – usein kysyttyä

Yleistä

1. Mitä tarkoittaa metalliromun käännetty arvonlisävero?
2. Missä tilanteessa metalliromun myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan?
3. Mistä lähtien metalliromun käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?
4. Miten toimitaan, jos yritys ostaa metalliromua myyjältä, joka ei ole alv-velvollinen, koska myyjän liikevaihto on alle 15 000 euroa?
5. Mitä käännetyllä verovelvollisuudella tavoitellaan?

CN-nimikkeistö
6. Mikä on CN-nimikkeistö?
7. Mistä löydän metalliromun CN-nimikkeistön?

Mikä on metalliromua?

8. Ovatko käytetyt kodinkoneet, kuten hellat, jääkaapit ja pesukoneet, metalliromua?
9. Onko kodin elektroniikka metalliromua?
10. Mikä merkitys on sillä, että tavara kuuluu tuottajavastuun piiriin eli esimerkiksi maahantuojan tai valmistajan on huolehdittava siitä, että käytöstä poistetut tavarat saadaan kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön?
11. Onko katalysaattori metalliromua?
12. Ovatko autonrenkaat vanteineen metalliromua?
13. Onko vanha, huonokuntoinen auto metalliromua, jos sitä ei selvästi enää kannata korjata?
14. Milloin autosta tulee metalliromua? Pitääkö auton olla paalattu, ennen kuin se on metalliromua?
15. Voidaanko myös kuorimatonta kaapelia tai johtoa pitää metalliromuna?
16. Ohjeen kohdan 3.2.2 mukaan rautapohjaisiin jätteisiin ei kuulu kuona, hehkuhilse ja muu raudan ja teräksen valmistamisessa syntyvä jäte, vaikka se soveltuukin raudan uudelleensulattamiseen. Toisaalta ohjeen kohdan 3.2.1 mukaan metallijätteisiin kuitenkin kuuluu metallien valmistuksessa ja työstössä syntyvä jäte. Mikä ero näillä on?

Romun myyntiin liittyvät oheispalvelut

17. Ostamme metalliromua yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Punnitsemme meille tuodun tavaran ja veloitamme asiakkaaltamme punnitusmaksun. Katsotaanko punnitus erilliseksi palveluksi, josta on maksettava arvonlisäveroa?
18. Ostamme asiakkailta metalliromua. Joskus noudamme asiakkaalta ostamamme metalliromun. Veloitamme asiakkaalta kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset. Katsotaanko tavaran nouto kuljetuspalveluksi, josta olemme verovelvollisia?
19. Yrityksemme harjoittaa metalliromun kauppaa. Joskus asiakkaalla on metalliromua, jota hän tarjoaa meille ilmaiseksi, jos noudamme romun pois. Asiakas ei siis pyydä romusta rahaa, emmekä me veloita asiakkaalta kuljetuskustannuksia. Miten arvonlisäverotus tällaisessa tilanteessa menee?

Kansainvälinen kauppa ja ilmoittaminen arvonlisäveroilmoituksella

20. Yritykseni myy metalliromua virolaiselle yritykselle. Missä kohdassa arvonlisäveroilmoituksella myynti ilmoitetaan?
21. Vien metalliromua EU:n ulkopuolelle. Miten ilmoitan myynnin arvonlisäveroilmoituksella?
22. Ostan Suomessa metalliromua ulkomaalaiselta yritykseltä, joka ei ole Suomessa alv-velvollinen. Olen ostajana verovelvollinen ns. yleisen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Ilmoitanko tämänkin romuoston samalla tavalla kuin ilmoitan ostot kotimaiselta yritykseltä?

Yleistä

1. Mitä tarkoittaa metalliromun käännetty arvonlisävero?

Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että verovelvollinen metalliromun myynnistä on ostaja eikä myyjä. Myyntilasku ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja laskee ja maksaa arvonlisäveron. Verokanta on yleinen (24 %).

2. Missä tilanteessa metalliromun myynnin käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan?

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan aina, kun AVL 8 d §:ssä tarkoitettua metalliromua tai -jätettä myydään sellaisten elinkeinonharjoittajien välillä, jotka ovat arvonlisäverovelvollisten rekisterissä Suomessa. Ostajan tai myyjän toimialalla ei ole merkitystä.

3. Mistä lähtien metalliromun käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan?

Laki tulee voimaan 1.1.2015. Lakia sovelletaan, jos metalliromu on toimitettu ostajalle 1.1.2015 tai sen jälkeen.

4. Miten toimitaan, jos yritys ostaa metalliromua myyjältä, joka ei ole alv-velvollinen, koska myyjän liikevaihto on alle 15 000 euroa (31.12.2020 saakka arvonlisäverovelvollisuuden alaraja oli 10 000 euroa)?

Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos myyjää ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverotus ei tällaisessa tilanteessa muutu. Myyntilasku on veroton, eikä ostava yritys suorita ostosta veroa.

5. Mitä käännetyllä verovelvollisuudella tavoitellaan?

Käännetty verovelvollisuus on työkalu harmaan talouden torjuntaan. Sillä pyritään pienentämään vilpillisestä toiminnasta johtuvaa arvonlisäveron menetystä esimerkiksi tilanteissa, joissa ostaja vähentää veron, mutta myyjä jättää sen tilittämättä.

CN-nimikkeistö

6. Mikä on CN-nimikkeistö?

CN (combined nomenclature) eli ns. yhdistetty nimikkeistö on Tullin käyttämä tavaroiden luokitusjärjestelmä. CN-nimikkeistöä käytetään tavaroiden maahantuonnin yhteydessä, kun tavaroille määrätään tulli. Nimikkeistö selityksineen on erittäin laaja, mutta Verohallinnon ohjeessa ”Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus” on kerrottu nimikkeistön keskeisin sisältö.

7. Mistä löydän metalliromun CN-nimikkeistön?

Metalliromun käsite on sidottu vuoden 2013 CN-nimikkeistöön. Nimikkeistö on Euroopan unionin virallisessa lehdessä (pdf). Epäjalot metallit ovat jaksossa XV.

Nimikkeistöä täydentävät harmonoidun järjestelmän selitykset (HS-selitykset) ja selittävät huomautukset (CN-selitykset). Harmonoidun järjestelmän selitykset (osa 4) ovat Tullin sivuilla [SM2] (www.tulli.fi)

Selittävät huomautukset (jakso XV) ovat Euroopan unionin virallisessa lehdessä (pdf).

Mikä on metalliromua?

8. Ovatko käytetyt kodinkoneet, kuten hellat, jääkaapit ja pesukoneet, metalliromua?

Hellat, jääkaapit ja pesukoneet sekä muut vastaavat pääasiassa metallista koostuvat kodinkoneet ovat metalliromua silloin, kun ne ovat lopullisesti käyttö- ja korjauskelvottomia. Käytetyt mutta toiminta- tai korjauskelpoiset kodinkoneet eivät ole metalliromua.

9. Onko kodin elektroniikka metalliromua?

Tavanomainen kodin elektroniikka (esim. televisiot, muut viihdelaitteet ja tietokoneet) ei ole metalliromua. Siinä on epäjaloa metallia vain vähän, eikä metallia pystytä erottelemaan tai lajittelemaan uudelleensulatukseen vähäisin erottelu- tai lajittelutoimenpitein. Kodin elektroniikkatavarat ovat siis sellaista sekaromua, jota ei pidetä metalliromuna. Tavaran kunnolla ei ole merkitystä, eli esimerkiksi tietokone ei ole metalliromua, vaikka se olisikin lopullisesti käyttö- ja korjauskelvoton.

10. Mikä merkitys on sillä, että tavara kuuluu tuottajavastuun piiriin eli esimerkiksi maahantuojan tai valmistajan on huolehdittava siitä, että käytöstä poistetut tavarat saadaan kierrätykseen tai muuhun hyötykäyttöön?

Vaikka tavara kuuluisi tuottajavastuun piiriin (esim. sähkö- ja elektroniikkalaitteet, autot, paristot), se ei sellaisenaan tarkoita, että tavara olisi arvonlisäverolaissa tarkoitettua metalliromua. Ratkaisevaa on se, että tavara on lopullisesti käyttö- ja korjauskelvoton ja koostuu pääasiassa metallista, jonka erotteleminen tai muu uudelleensulatukseen hyödyntäminen vaatii enintään vähäisiä toimenpiteitä.

11. Onko katalysaattori metalliromua?

Katalysaattoria pidetään metalliromuna silloin, kun se on lopullisesti käyttö- ja korjauskelvoton.

12. Ovatko autonrenkaat vanteineen metalliromua?

Autonvanteet ovat metalliromua silloin, kun ne ovat lopullisesti käyttökelvottomia. Myös renkaineen myytäviä autonvanteita voidaan pitää metalliromuna, jos ne ovat lopullisesti käyttökelvottomia.
Käyttö- tai korjauskelpoiset autonrenkaat vanteineen kuuluvat CN-nimikkeeseen 870870. Ne ovat siis auton osia eivätkä metalliromua.

13. Onko vanha, huonokuntoinen auto metalliromua, jos sitä ei selvästi enää kannata korjata?

Jos auto on korjattavissa käyttökuntoon, se ei ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua romua. Sillä ei ole merkitystä, kuinka kannattavaa korjaus taloudellisesti olisi.

14. Milloin autosta tulee metalliromua? Pitääkö auton olla paalattu, ennen kuin se on metalliromua?

Metalliromua on lopullisesti korjauskelvoton auto, jota ei enää voida ottaa liikennekäyttöön.

15. Voidaanko myös kuorimatonta kaapelia tai johtoa pitää metalliromuna?

Lopullisesti käyttökelvoton kaapeli tai johto on metalliromua. Myös kuorimatonta kaapelia tai johtoa voidaan pitää metalliromuna silloin, kun muovikuori tai muu kuorimateriaali on selvästi vahingoittunut eikä kaapeli tai johto ole enää käyttökelpoista.

16. Ohjeen Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus kohdan 3.2.2 mukaan rautapohjaisiin jätteisiin ei kuulu kuona, hehkuhilse ja muu raudan ja teräksen valmistamisessa syntyvä jäte, vaikka se soveltuukin raudan uudelleensulattamiseen. Toisaalta ohjeen kohdan 3.2.1 mukaan metallijätteisiin kuitenkin kuuluu metallien valmistuksessa ja työstössä syntyvä jäte. Mikä ero näillä on?

Ohje: Metalliromun ja -jätteen myynnin käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Raudan ja teräksen valmistamisessa syntyvät kuona, hehkuhilse ja muu jäte kuuluvat CN-nimikkeeseen 2619 eivätkä ne siten ole arvonlisäverolain 8 d §:ssä tarkoitettua metalliromua tai -jätettä. Tällaista kuonaa syntyy muun muassa rautamalmeja sulatettaessa. Hehkuhilsettä muodostuu, kun rautaa ja terästä mm. taotaan ja kuumavalssataan. Kyse on siis lähinnä raudan ja teräksen valmistusprosessissa syntyvästä jätteestä.
Metallin leikkaamisessa, jyrsimisessä tai muussa työstämisessä syntyvät jätteet kuuluvat CN-nimikkeeseen 7204, ja niiden myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Romun myyntiin liittyvät oheispalvelut

17. Ostamme metalliromua yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Punnitsemme meille tuodun tavaran ja veloitamme asiakkaaltamme punnitusmaksun. Katsotaanko punnitus erilliseksi palveluksi, josta on maksettava arvonlisäveroa?

Ei katsota. Kun romukauppias punnitsee ostamansa romun, romukauppiaan ei katsota myyvän punnituspalvelua romun myyjälle. Punnitusmaksua voidaan pitää osana romun kauppahintaa.

18. Ostamme asiakkailta metalliromua. Joskus noudamme asiakkaalta ostamamme metalliromun. Veloitamme asiakkaalta kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset. Katsotaanko tavaran nouto kuljetuspalveluksi, josta olemme verovelvollisia?

Ei katsota. Kun romukauppias noutaa ostamansa romun ja veloittaa kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset romun myyjältä, romukauppiaan ei katsota myyvän kuljetuspalvelua romun myyjälle. Kuljetuskustannuksia voidaan pitää osana romun kauppahintaa.

19. Yrityksemme harjoittaa metalliromun kauppaa. Joskus asiakkaalla on metalliromua, jota hän tarjoaa meille ilmaiseksi, jos noudamme romun pois. Asiakas ei siis pyydä romusta rahaa, emmekä me veloita asiakkaalta kuljetuskustannuksia. Miten arvonlisäverotus tällaisessa tilanteessa menee?

Arvonlisäverotuksessa veroa maksetaan tavaran myynnistä. Tavaran myynnillä tarkoitetaan tavaran luovuttamista vastiketta vastaan. Kun romukauppias noutaa ilmaiseksi saamansa romun, kyse ei ole kyse arvonlisäverolain tarkoittamasta myynnistä, eikä veroakaan siis suoriteta.

Kansainvälinen kauppa ja ilmoittaminen arvonlisäveroilmoituksella

20. Yritykseni myy metalliromua virolaiselle yritykselle. Missä kohdassa arvonlisäveroilmoituksella myynti ilmoitetaan?

Ilmoita myynti kohdassa Tavaroiden myynnit muihin EU-maihin.

21. Vien metalliromua EU:n ulkopuolelle. Miten ilmoitan myynnin arvonlisäveroilmoituksella?

Ilmoita myynti kohdassa 0-verokannan alainen liikevaihto.  Vientimyynnin arvonlisäverotus ei muutu.

22. Ostan Suomessa metalliromua ulkomaalaiselta yritykseltä, joka ei ole Suomessa alv-velvollinen. Olen ostajana verovelvollinen ns. yleisen käännetyn verovelvollisuuden perusteella. Ilmoitanko tämänkin romuoston samalla tavalla kuin ilmoitan ostot kotimaiselta yritykseltä?

Kyllä. Ilmoita romuosto kohdassa Rakentamispalvelun ja metalliromun ostot (käännetty verovelvollisuus) ja vero kohdassa Vero rakentamispalvelun ja metalliromun ostoista (käännetty verovelvollisuus). Näissä kohdissa ilmoitetaan siis myös ulkomaalaiselta elinkeinonharjoittajalta tehty metalliromun osto ja oston vero, joiden kohdalla käännetty verovelvollisuus perustuu ns. yleiseen käännettyyn verovelvollisuuteen (AVL 9 §).