Arvonlisävero

Ilmoita arvonlisävero verkossa esimerkiksi OmaVerossa. OmaVerosta pääset verkkopankkiisi maksamaan arvonlisäveron.

OmaVero-palveluun

Maksuohjeet (Oma-aloitteiset verot)

Ilmoitusohjeet

Muista määräpäivät

Oma-aloitteisten verojen ilmoittamisen ja maksamisen määräpäivä on kuukauden 12. päiväLue lisää määräpäivistä


Ilmoittaudu rekisteriin

Onko yritys arvonlisäverovelvollinen? Miten rekisteröin yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin?

Uusi yrittäjä

Oletko perustamassa yritystä? Tutustu uuden yrittäjän vero-ohjeisiin.

Alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on pientä liiketoimintaa harjoittaville yrittäjille suunnattu verohelpotus.

Vähennykset

Mitä voi vähentää? Miten vähennykset tehdään?

Ulkomaankauppa

Ulkomaankauppaa käyvän yrityksen on selvitettävä liiketoimiensa arvonlisäverotus ja velvoitteet Suomen ulkopuolella.

Toiminnan lopettaminen

Kun lopetat yritystoiminnan