Veronumero on pakollinen rakennustyömaalla

Veronumero on pakollinen jokaisella, joka työskentelee rakennus- tai asennustyömaalla. Saat veronumeron verotoimistosta. Jos sinulla on veronumero, voit itse merkitä sen veronumerorekisteriin Omaverossa. Kun veronumerosi on rekisteröity, voit tehdä työtä rakennustyömaalla.

Rakennustyömaalla työskentelevillä täytyy olla näkyvissä kuvallinen henkilötunniste, jossa on veronumero.

Suomalainen työntekijä rakennustyömaalla

Veronumeroa ei merkitä automaattisesti veronumerorekisteriin, vaan voit itse merkitä veronumeron rekisteriin OmaVerossa.

Jos sinulla ei ole veronumeroa, se on kadonnut, tai pyydät veronumerosi rekisteröintiä

 • Veronumero on Omaveron asiakastiedoissa, ja OmaVerossa voit myös merkitä sen veronumerorekisteriin.
 • soita veronumeron palvelunumeroon 029 497 070 (puhelun hinta pvm./mpm.)
 • käy Verohallinnon toimipisteessä.

Ulkomaalainen työntekijä rakennustyömaalla

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen, jotta voit saada veronumeron.

Hae henkilötunnusta ja veronumeroa verotoimistosta. Voit täyttää valmiiksi rekisteröinti-ilmoituslomakkeen (6150).

Verohallinto kerää samalla tarpeellisia tietoja verotusta varten. Niitä ovat esimerkiksi tiedot

 • työnantajasta tai toimeksiantajasta
 • oleskelun ja työskentelyn kestosta Suomessa
 • palkan tai tulon määrästä
 • työsuhteen tai toimeksiannon tyypistä (oletko vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja vai työsuhteinen palkansaaja).

Tätä varten sinun kannattaa täyttää jo valmiiksi jompikumpi seuraavista lomakkeista:

Ota mukaan verotoimistoon asiakirjoja, joista sinut voidaan tunnistaa sekä tutkia rekisteröinnin edellytykset. Tarvittavat asiakirjat riippuvat siitä, minkä maan kansalainen olet:

Ota mukaan

 • voimassa oleva passi tai virallinen henkilötodistus, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • Maahanmuuttoviraston antama todistus oleskeluoikeuden rekisteröinnistä, jos Suomeen tulosta on jo kulunut 3 kuukautta – lisätietoa oleskeluoikeuden rekisteröinnistä (Maahanmuuttovirasto)
 • työsopimus.

Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, anna lisäksi työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:

 • työntekijän ja työnantajan nimi
 • mitä työtä teet Suomessa
 • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
 • mikä on työntekopaikka
 • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.

Ota mukaan

 • voimassa oleva passi, jonka kuvasta sinut voidaan vaikeuksitta tunnistaa
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan (tarve riippuu esimerkiksi oleskelun kestosta ja kansalaisuudesta)
 • työsopimus

  Jos työsopimuksesta ei käy ilmi Suomessa tehtävä työ, anna lisäksi työnantajan laatima kirjallinen selvitys, josta selviää vähintään seuraavat asiat:
  • työntekijän ja työnantajan nimi
  • mitä työtä teet Suomessa
  • minkä ajanjakson työskentelet Suomessa
  • mikä on työntekopaikka
  • kuka on suomalainen työn tilaaja eli kenelle työtä tehdään.
 • yleensä työlupa – työteko-oikeus on yleensä merkitty oleskelulupapäätökseen.

Lisätietoa työnteko-oikeudesta ja oleskeluluvista (Maahanmuuttovirasto)

Henkilötunnuksen saaminen edellyttää sitä, että käyt henkilökohtaisesti Verohallinnon toimipisteessä. Kaikki toimipisteet eivät anna henkilötunnuksia. Katso verotoimistot, joista ulkomaalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen.

Ota huomioon

Työnantaja voi hakea työntekijöilleen veronumerot keskitetysti:

 • Lähetä työntekijöiden henkilötunnukset sähköisesti tiedostona Verohallinnolle.
 • Pyydä samalla, että työntekijät merkitään rakennusalan veronumerorekisteriin.

Veronumeropyynnön voi lähettää Verohallintoon myös silloin, kun työnantajalla on jo veronumerot mutta hän haluaa, että työntekijät merkitään veronumerorekisteriin.

Tiedot voi lähettää Ilmoitin.fi kautta tietuekuvauksena: työnantajan veronumeropyynnöt

tai Omaverossa.

Jos työmaalle tulee töihin yli 5 ulkomaalaista henkilöä, jotka tarvitsevat henkilötunnuksen, verokortin tai veronumeron, varaa aika Verohallintoon.

Myös opiskelijat ja opettajat tarvitsevat veronumeron, jos he liikkuvat rakennustyömaalla. Veronumero voi olla merkittynä esimerkiksi oppilaitoksen korttiin, joka toimii siis samalla tunnistekorttina.

Oppilaitos voi hoitaa asian opiskelijoiden puolesta.

Oppilaitos voi

 • tehdä listan opiskelijoista, jotka tarvitsevat veronumeroa
 • pyytää lisäämään heidät julkiseen veronumerorekisteriin.

Listassa täytyy olla jokaisen veronumeroa hakevan opiskelijan nimi, henkilötunnus ja opiskelijan allekirjoitus.

Asiakirjasta täytyy myös käydä ilmi, kuka oppilaitoksen työntekijöistä on valtuutettu hakemaan opiskelijoiden veronumeroita ja merkitsemistä veronumerorekisteriin opiskelijoiden puolesta, jotta tiedot veronumeroista voidaan osoittaa valtuutetulle henkilölle ja lähettää oppilaitokseen.

Jos jäät Suomeen vuotta pidemmäksi ajaksi, sinulla voi olla oikeus kotikuntaan Suomessa. Maistraatti selvittää kotikunnan saamisen edellytykset ja ratkaisee, merkitäänkö sinulle kotikunta väestötietojärjestelmään.

Lisätietoa kotikunnan merkityksestä (Maistraatti)

Lisätietoa verotuksesta sekä muun muassa verokortin hankinnasta