Inkomstslag för löner

Inkomstregistret införs 1.1.2019. Löneuppgifter kan anmälas tidigast den 1.1.2019.

I inkomstregistret använder man termen inkomstslag för löneslag. Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret medinkomstregistrets inkomstslag.

Flera inkomstslag för samma inkomsttagare kan anmälas med samma anmälan om löneuppgifter. Även med flera inkomstslag kan avdragen från lönen anges för alla inkomstslag som ett totalbelopp i anmälan om löneuppgifter.

En del av de inkomstslag i anmälan om löneuppgifter som används i inkomstregistret är obligatoriska uppgifter som ska anmälas regelbundet, om dessa inkomster utbetalas. De obligatoriska uppgifterna motsvarar de nuvarande uppgifterna i årsanmälan som insamlas av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen. Utöver de obligatoriska inkomstuppgifterna erbjuds prestationsbetalare även en möjlighet att anmäla kompletterande tilläggsuppgifter till inkomstregistret, t.ex. för socialförsäkringsbehov.

Det rekommenderas att de uppgifter som anmäls i inkomstregistret är så uttömmande som möjligt.

  • Inkomstslagen i 100-serien är obligatoriska uppgifter
  • Inkomstslagen i 200-serien är kompletterande uppgifter
  • Inkomstslagen i 300-serien är uppgifter som anmäls separat och de är obligatoriska, om dessa inkomster utbetalas
  • Inkomstslagen i 400-serien är uppgifter som anmäls separat och de är obligatoriska, om dessa inkomster utbetalas

I beskrivningarna av inkomstslagen anges om inkomsten är förskottsinnehållningspliktig. Lagar, förordningar eller Skatteförvaltningens beslut kan emellertid innehålla undantag från verkställandet av förskottsinnehållningen i vissa situationer. Även om förskottsinnehållning inte behöver verkställas, ska inkomsten anmälas till inkomstregistret. Källskatt nämns inte separat i beskrivningarna av inkomstslagen. Även om källskatt inte nämns separat i beskrivningarna, debiteras källskatt i stället för förskottsinnehållning om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller källskatt ska annars debiteras på inkomsten.

Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (pdf)

Tabellen visar vilka socialförsäkringsavgifter som gäller för inkomstslaget. Om inkomsten betalas enligt det förvalda alternativet behöver man inte ta ställning till socialförsäkringsavgifterna. Socialförsäkringsavgifterna för vissa inkomstslag kan variera efter utbetalningssituationen. Om betalningen avviker från det förvalda alternativet, t.ex. om inkomsttagaren inte står i anställningsförhållande till betalaren, har betalaren tillgång till uppgifterna om Typ av försäkring. Tabellen visar de förvalda alternativen för socialförsäkringsavgifterna för de olika inkomstslagen och de inkomstslag vilkas socialförsäkringsavgifter kan variera.

Tabell - inkomstslag (pdf)