Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Förlängd inlämningstid för skattedeklaration – samfund och samfälld förmån

Skatteförvaltningen kan bevilja samfund och samfällda förmåner förlängning av tidsfristen för att lämna in en inkomstskattedeklaration. Exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser är samfund.

Samfund och samfällda förmåner ska skriftligen ansöka om förlängd inlämningstid hos Skatteförvaltningen. I ansökan ska man ange varför man behöver förlängd inlämningstid för skattedeklarationen.

Du kan ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklarationen 

  • i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt) 
  • på pappersblanketten Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration, samfund (blankett 3105r)

I MinSkatt kan man ansöka om förlängd inlämningstid senast den sista inlämningsdagen. Pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den sista inlämningsdagen före tjänstetidens utgång.

Fyll i en egen ansökan för varje samfund eller samfälld förmån som behöver förlängning av inlämningstiden. Om förlängd inlämningstid beviljas, ska skattedeklarationen vara hos Skatteförvaltningen senast den sista dagen av den nya tidsfristen.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2012