Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration, samfund (3105r)

Ansökan är avsedd för aktiebolag och andra samfund.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl förlänga inlämningstiden för skattedeklarationen eller utredningar som ska bifogas skattedeklarationen. Inlämningstiden kan förlängas endast av särskilda skäl. Begäran ska lämnas in före utgången av inlämningstiden.

Fyll i en egen ansökan för varje samfund som behöver förlängning av inlämningstiden.

Sänd ansökan till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av ansökningar från samfund
PB 500
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2017