Anmälningar om byggande – uppgifter om entreprenader och arbetstagare

Den som beställer byggarbeten ska samla in uppgifter om byggentreprenaderna. Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet ska samla in uppgifter om arbetstagarna.

Ta först reda på om du är skyldig att lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om entreprenader eller arbetstagare. Uppgifterna om entreprenader respektive arbetstagare lämnas på olika grunder.

Anvisningarna på denna sida gäller förutom alla former av företag och samfund även exempelvis kommuner.

Den som beställer ett byggarbete lämnar anmälan om entreprenader

Lämna uppgifterna om entreprenaden om ditt företag

  • köper en byggentreprenad som anses vara byggtjänst enligt mervärdesskattelagen
  • köper montering eller demontering av byggnadsställningar
  • hyr in arbetskraft för dessa arbeten från ett annat företag

Observera att anmälan om entreprenad lämnas bara om entreprenadavtalets värde exklusive moms överskrider 15 000 euro.

Den huvudsakliga genomföraren lämnar anmälan om arbetstagare

Lämna uppgifterna om arbetstagarna om ditt företag

  • den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet eller
  • byggherre för en gemensam byggarbetsplats och någon huvudsaklig genomförare av byggprojektet inte har utsetts.

Observera att anmälan om arbetstagare lämnas bara om det sammanlagda värdet av de entreprenader byggherren köpt överskrider 15 000 euro exklusive moms.