Skattedeklaration – företag och samfund

Med skattedeklarationen anmäls uppgifterna för Skatteförvaltningen för inkomstbeskattningen. Alla företag och samfund ska i regel lämna in en skattedeklaration utan särskild anmaning.

Skattedeklarationen omfattar förutom deklarationsblanketten även bilageblanketterna samt eventuella andra friformiga bilagor.

Olika företagsformer lämnar in sina skattedeklarationer på olika tider. Samfund ska lämna in sina skattedeklarationer inom fyra månader räknat från utgången av den månad under vilken räkenskapsperioden slutade. Rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag ska returnera sin skattedeklaration senast den dag som har antecknats på framsidan av deklarationsblanketten som Skatteförvaltningen har skickat ( i allmänhet i april – maj).

Ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag, bostadsaktiebolag, bostadsandelslag och annat samfund, vars aktier och andelar berättigar till innehav av en viss lägenhet behöver inte lämna in skattedeklaration, då vissa förutsättningar uppfylls. Till exempel en samfälld förmån eller en allmännyttig förening behöver inte heller alltid lämna in skattedeklaration.

Skatteförvaltningen rekommenderar, att skattedeklarationen lämnas in elektroniskt. Skattedeklarationens uppgifter överförs då direkt till Skatteförvaltningen. Kunden får kvittning av skattedeklarationen som har skickats.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 26.5.2011