Mitä kuluja ei voi vähentää?

Tavanomaisia elantomenoja tai verovapaan tulon hankintaan liittyviä kuluja ei voi vähentää verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Verotuksessa vähennyskelvottomia elantomenoja ovat esimerkiksi seuraavat kulut:

  • perheen kulut, asunnon vuokramenot sekä lasten ja kodin hoidosta  aiheutuneet menot
  • tavanomaiset vaatetusmenot
  • harrastustoiminnasta aiheutuneet menot
  • tavanomaisten kodin laitteiden hankintamenot (esim. puhelimet, kamerat, televisiot), vaikka laitteita osittain käytettäisiinkin tulonhankinnassa
  • sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut
  • sairauden- ja terveydenhoitokulut. Katso oletko oikeutettu veronmaksukyvyn alentumisvähennykseen suurten sairauskulujen johdosta
  • liikuntakulut, vaikka työ tai työnantaja vaatisi poikkeuksellista suorituskykyä.

Pääsääntö on, että verovapaan tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja et saa vähentää

Esimerkki: Jos poimit satunnaisesti luonnonmarjoja ja saat niistä verovapaata tuloa, et voi vähentää marjapoiminnasta johtuneita menoja palkkatulojen tulonhankkimiskuluina.

Huom! Osinkotulon hankkimisesta aiheutuneet menot ovat kuitenkin vähennyskelpoisia, vaikka osinko olisikin verovapaata tuloa.