Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tarkista ja tarvittaessa ilmoita tiedot

Osa sijoituksiisi liittyvistä tiedoista saattaa näkyä esitäytetyssä veroilmoituksessa automaattisesti. Tällöin riittää, että tarkistat tiedot.

Tarkista ja tarvittaessa ilmoita tiedot kaikista sijoitustesi tuotoista ja tappioista sekä Suomesta että ulkomailta. Huolehdi, että Verohallinnolla on oikeat tiedot

  • osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitoista ja -tappioista
  • osinkotuloista
  • sijoitusrahasto-osuuksien tuotoista
  • osakesäästötilin tuotoista, jos olet nostanut osakesäästötililtä varoja.

Jos olet myynyt osakkeita tai muita arvopapereita ulkomaisen etävälittäjän kautta, ilmoita voitot tai tappiot myös näistä kaupoista. Verohallinto saa tietoja myös ulkomailla tapahtuneista arvopaperikaupoista ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa.

Tarkista veroilmoitus ja täydennä tarvittaessa

Tarkista, että keväällä saamasi esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ovat oikein. Ilmoita puuttuvat ja korjaa virheelliset sijoituksiisi liittyvät tiedot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Anna tiedot viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä.

Ilmoita tiedot Omaverossa

Näin ilmoitat arvopaperien luovutuksen OmaVerossa

Jos annat sijoituksiisi liittyvät tiedot paperilomakkeella, käytä aina oikeaa lomaketta:

  • Ilmoita kaikki arvopapereiden myynnistä Suomesta ja ulkomailta saamasi voitot ja tappiot lomakkeella 9A (Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot). Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisen etävälittäjän kautta tehdyt luovutukset (ilmoita muut ulkomaisen etävälittäjän kautta saadut pääomatulot lomakkeella 16B).
  • Ilmoita Suomesta saamasi osingot ja sijoitusrahastojen tuotto-osuudet lomakkeella 50B (Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset).
  • Ilmoita ulkomailta saamasi osingot ja sijoitusrahastojen voitto-osuudet sekä mahdollinen ulkomaille maksamasi vero lomakkeella 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Muista toimittaa paperilomakkeet Verohallintoon ajoissa. Huomaa, että niiden täytyy olla perillä viimeistään veroilmoitukseesi merkittynä päivänä. Katso paperi-ilmoittajan ohjeet

Verovapaatkin myyntivoitot tulee ilmoittaa Verohallintoon

Tarkista esitäytetyltä veroilmoitukselta, että myös alle 1 000 euron osakemyynnit näkyvät veroilmoituksella. Täydennä tiedot tarvittaessa. Myyntivoitot ovat verovapaita silloin, jos kalenterivuoden aikana myymiesi osakkeiden myyntihinnat olivat yhteensä enintään 1 000 euroa. 

Lue lisää verovapaista myyntivoitoista syventävän vero-ohjeen Arvopaperien luovutusten verotus kohdasta 3.2 Pienet luovutukset.

Säilytä asiakirjat

Pidä mielessä, että sinun on säilytettävä arvopapereidesi myyntivoittojen ja -tappioiden laskemiseen tarvittavat tiedot vielä 6 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Jos hyödynnät sijoittamisessa arvo-osuustiliä eli sähköistä osakesalkkua, siihen liittyvien tiliotteiden säilyttäminen riittää. Jos sinulla on sijoitusrahasto-osuuksia, säilytä rahastoyhtiöltä saamasi raportit.

Säilytä asiakirjat joko paperisina tai sähköisessä muodossa. Sähköiset asiakirjat tulee tarvittaessa pystyä tulostamaan paperille.

Lue lisää muistiinpanovelvollisuudesta syventävän vero-ohjeen Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus kohdasta 5 Muistiinpanot.

Usein kysyttyä

Jos saat CFD- eli hinnanerosopimuksesta voittoa, se verotetaan pääomatulona. Pääomatulon veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta maksetaan veroa 34 %.

Hinnanerosopimuksesta syntynyttä tappiota ei huomioida verotuksessa millään tavalla – ei luovutustappiona eikä vähennyskelpoisina kuluina.

Huomaa, että hinnanerosopimusten verotuksessa jokainen tapahtuma käsitellään itsenäisesti. Voitolliset kaupat verotetaan siis pääomatulona eikä tappiollisia kauppoja voi vähentää voitoista. Jos käyt kauppaa CFD-sopimuksilla, voit siis menettää sijoittamasi pääoman ja olla silti verovelvollinen voitollisista kaupoistasi.

Ilmoita tulot esitäytetyssä veroilmoituksessa

Laske yhteen CFD-sopimuksista saamasi voitot ja ilmoita tämä summa esitäytetyssä veroilmoituksessasi, OmaVeron kohdassa Ulkomaan tulot – Muut ulkomailta saadut pääomatulot. Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Sen sijaan hinnanerosopimuksista johtuvia tappioita tai kuluja ei pidä ilmoittaa veroilmoituksessa, koska niitä ei voi vähentää voitoista.

Verohallinto saa tietoja ulkomailta saaduista tuloista ja valvoo niiden ilmoittamista verotuksessa.

Lue lisää johdannaisten verotuksesta

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024