Ulkomainen yritys Suomessa

Ulkomaisen yrityksen velvollisuuksiin vaikuttaa se, millaista toimintaa yritys harjoittaa, millaista omaisuutta yrityksellä on Suomessa ja muodostuuko yritykselle Suomeen kiinteä toimipaikka. Kiinteä toimipaikka muodostuu hieman erilaisin perustein arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa.

Ilmoitukset toiminnan aloittamisesta ja muutoksista

Yritystoiminnan aloittamisesta, muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta ilmoitetaan Y-lomakkeilla. Tiedot annetaan samalla lomakkeella sekä Verohallinnolle että Patentti- ja rekisterihallitukselle. Verohallinto selvittää annettujen tietojen perusteella muun muassa sen, mihin Verohallinnon rekistereihin yritys täytyy merkitä ja muodostuuko yritykselle kiinteä toimipaikka Suomeen arvonlisäverotuksessa tai tuloverotuksessa.

Y-lomakkeita saat YTJ:n sivuilta (ytj.fi)

Tuloverojen maksaminen Suomeen

Ulkomaisen yrityksen on maksettava liiketulosta tuloveroa Suomeen, jos yrityksellä on Suomessa kiinteä toimipaikka. Joistakin tuloista on kuitenkin maksettava veroa Suomeen, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostuisikaan. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi kiinteistöjen vuokraamisesta ja myynnistä saadut tulot.

Arvonlisäverovelvollisuus

Ulkomaisen yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos yritys harjoittaa Suomessa arvonlisäverollista toimintaa ja yrityksellä on arvonlisäverotuksessa kiinteä toimipaikka Suomessa. Lisäksi ulkomaisen yrityksen on tietyissä tilanteissa ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikkei kiinteää toimipaikkaa syntyisikään. Rekisteriin on ilmoittauduttava esimerkiksi silloin, kun ulkomaalainen yritys myy Suomessa tavaroita tai palveluita yksityishenkilölle.

Ulkomainen yritys voi halutessaan hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa harjoittamastaan myynnistä myös silloin, kun se ei ole velvollinen rekisteröitymään.

Työnantajavelvollisuudet

Ulkomaisen yrityksen on aina annettava ilmoitus palkoista, jotka se on maksanut Suomessa yleisesti verovelvolliselle työntekijälle.

Jos ulkomaiselle yritykselle muodostuu kiinteä toimipaikka Suomeen tai yritys on vapaaehtoisesti hakeutunut Suomen työnantajarekisteriin, yrityksellä on lisäksi samat työnantajavelvollisuudet kuin suomalaisellakin yrityksellä.