Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Yleisesti verovelvollinen ulkomainen yhteisö Suomessa

Ulkomaista yhteisöä pidetään yleisesti verovelvollisena Suomessa, jos sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee paikassa, jossa yhteisön hallitus tai muu päätöksentekoelin tekee yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset ottaen huomioon muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Yleisesti verovelvolliset maksavat veroa Suomesta ja muualta maailmasta saaduista tuloista Suomeen.

Lue lisää tosiasiallisen johtopaikan muodostumisesta.

Jos yhteisöllä on Suomessa johtopaikka, joka ei kuitenkaan täytä tosiasiallisen johtopaikan kriteereitä, on edelleen mahdollista, että tällainen johtopaikka muodostaa Suomeen kiinteän toimipaikan ja siten ulkomainen yhteisö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Lue lisää kiinteästä toimipaikasta ja rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön verovelvoitteista.

Työnantajavelvoitteet

Yleisesti verovelvollisella ulkomaisella yhteisöllä on verotuksessa samat työnantajavelvoitteet kuin suomalaisella työnantajalla ja sen on annettava tiedot tulorekisteriin vastaavalla tavalla kuin suomalaisen yrityksen. Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää ilmoittautua työantajarekisteriin. Yritys on säännöllinen työnantaja, jos jompikumpi ehdoista täyttyy:

  • Yritys maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 palkansaajalle.
  • Yritys maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa olisivat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Satunnaisesti palkkoja maksavan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua työnantajarekisteriin, mutta se voi hakeutua työnantajarekisteriin vapaaehtoisesti.

Yrityksen pitää antaa tulorekisteriin tiedot maksetuista palkoista palkkatietoilmoituksella. Ilmoitus on annettava aina, vaikka yritys ei kuuluisi työnantajarekisteriin. Työnantajan sairasvakuutusmaksut pitää ilmoittaa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää työnantajavelvoitteista.

Rekisteröi yritys tarvittaviin rekistereihin

Rekisteröi yritys Verohallinnon rekistereihin ulkomaisten yhteisöjen perustamisilmoituksella Y1 + liitelomakkeella 6204. Lomakkeet löytyvät ytj.fi:stä. Ilmoita tosiasiallisesta johtopaikasta perustamisilmoituksen sivulla 4 kohdassa Lisätiedot. Liitä mukaan lisäksi vapaamuotoinen selvitys tosiasiallisesta johtopaikasta. Jos yrityksellä on jo suomalainen y-tunnus, ilmoita tiedot muutosilmoituksella Y4.

Rekisteröidy tarvittaessa seuraaviin Verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin:

Tuloveroilmoitus

Yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus 6B sähköisesti neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden loppumisesta. Veroilmoitus on annettava myös silloin, jos yrityksellä ei ole ollut varsinaista toimintaa. Tutustu huolellisesti 6B veroilmoituksen täyttöohjeeseen ennen veroilmoituksen lähettämistä.

Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Yleisen verovelvollisuuden päättyminen

Yleinen verovelvollisuus Suomessa päättyy, kun ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka ei enää sijaitse Suomessa. Päättymishetkestä alkaen ulkomainen yhteisö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle voi yleisen verovelvollisuuden päättymisen jälkeen muodostua Suomeen kiinteä toimipaikka. Lue lisää kiinteän toimipaikan muodostumisesta tuloverotuksessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 19.6.2024