Veroilmoituksen antaminen - yhdistys ja säätiö

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen ennakot ja tuloveroilmoitukset hoidetaan jatkossa OmaVerossa

Osakeyhtiöiden, muiden yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia 1.11.2017. Ennakon täydennysmaksun on korvannut verovuoden jälkeen määrättävä lisäennakko, tuloverot maksetaan jatkossa verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Muutokset eivät koske liikkeen- ja ammatinharjoittajia eivätkä avoimia tai kommandiittiyhtiötä. Asioi OmaVerossa.

Anna veroilmoitus 6C seuraavissa tilanteissa:

  • yhdistys tai säätiö on saanut verovuonna veronalaista tuloa
  • yhdistyksen tai säätiön omistaman kiinteistön tiedot ovat muuttuneet
  • yhdistys tai säätiö on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön
  • yhdistykselle tai säätiölle on myönnetty veronhuojennus
  • Verohallinto on pyytänyt yhdistystä tai säätiötä antamaan veroilmoituksen
  • yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnassa tai varainhankinnassa on tapahtunut olennainen muutos edelliseen verovuoteen verrattuna. Merkitse muutos veroilmoituksen kohtaan 3 Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön erittelytiedot. Anna tarkemmat tiedot vapaamuotoisella liitteellä.

Veroilmoitus täytyy antaa myös, jos yhdistys tai säätiö on saanut Verohallinnolta tiedotteen veroilmoituksen antamisesta. Ilmoittamisvelvollisuudesta ei vapaudu sillä perusteella, että Verohallinto ei ole pyytänyt veroilmoitusta.

Milloin veroilmoitus on annettava?

Yhdistys tai säätiö antaa veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi päättyy 15.7.2017. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2017. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi jättää seuraavana arkipäivänä.

Kun lähetät sähköisen veroilmoituksen, saat kuittauksen siitä, että lähettäminen onnistui. Sähköinen veroilmoitus on annettu määräajassa, jos saat kuittauksen viimeistään viimeisen jättöpäivän aikana.

Jos veroilmoituksessa on puutteita, se myöhästyy tai jää kokonaan antamatta, seurauksena voi olla veronkorotus.

Veroilmoituksen antamisaikaan voi saada pidennystä poikkeustapauksissa, esimerkiksi sairauden vuoksi. Katso lisätietoa: Veroilmoituksen antamisajan pidennys.

Näin annat veroilmoituksen

Veroilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa sen eri tavoilla:

OmaVero on korvannut Yhteisöjen veroilmoituspalvelun. Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus 6C sähköisesti – yhdistys ja säätiö.

1.11.2017 alkaen yhteisön ja yhteisetuuden on annettava veroilmoitus sähköisesti.

Veroilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Tätä varten ei tarvitse hakea erillistä lupaa eikä syytä tarvitse kertoa etukäteen. Verohallinto voi kysyä syytä paperi-ilmoittamiseen verovalvonnan yhteydessä. Paperilomake 6C ja täyttöohje.

Paperinen veroilmoitus on annettu oikeaan aikaan, jos se on jätetty postiin viimeistään määräpäivänä.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotus päättyy 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut. Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella (Muutoksen hakeminen tuloverotukseen –yhdistys ja säätiö).

Mikä on yhdistyksen tai säätiön verovuosi?

Verotus toimitetaan verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Yhteisön tilikausi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1.–31.12.2017. Verovuosi on 2017.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on 1.4.2016–31.3.2017. Seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2017. Molempien tilikausien verovuosi on 2017. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee tilikauden lopullisen tuloveron määrän. Yhdistyksen ja säätiön verotuksen päättyminen on sidottu tilikauden päättymiseen. Verotus päättyy 10 kuukautta tilikauden viimeisen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua viimeisimmän tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on 1.1.2016–31.12.2016. Verotus päättyy 31.10.2017.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on 1.4.2016–31.3.2017. Verotus päättyy 31.1.2018.

Jos yhdistyksen tai säätiön verovuosi muodostuu tammi- tai helmikuussa 2017 päättyneestä tilikaudesta, verotus päättyy poikkeuksellisesti 31.1.2018.

Verotuksen lopputulos käy ilmi verotuspäätöksestä, jonka Verohallinto lähettää verotuksen päättymiseen mennessä.Tarkempaa tietoa maksettavasta jäännösverosta ja veronpalautuksesta on kohdissa Yhteisön jäännösveron maksaminen ja Verojen palauttaminen.