Muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tuloverotus

Jos yhdistys tai säätiö ei ole yleishyödyllinen, sen täytyy maksaa veroa kaikista tuloistaan. Tällaisen muun kuin yleishyödyllisen yhteisön tuloja ovat rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot.

Veronalaisista tuloista voidaan vähentää sellaiset menot, jotka ovat aiheutuneet tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä. Tulojen ja menojen erotuksesta maksetaan tuloveroa 20 %. Jos yhdistys tai säätiö on maksanut esimerkiksi jäsenten yksityis- tai elantomenoja, ei niitä voi vähentää verotuksessa. 

Tulolähteet

Yhdistyksen tai säätiön tulot ja menot jaotellaan verotuksessa toiminnan luonteen mukaan tulolähteisiin. Verovuodesta 2020 lähtien muulla kuin yleishyödyllisellä yhdistyksellä tai säätiöllä on vain kaksi tulolähdettä, elinkeinotoiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde, tulolähdejaon poistamisen vuoksi. Elinkeinotoiminnan tulolähteessä verotetaan kaikki toiminta maataloutta lukuun ottamatta.

Rekisteröimätön yhdistys

Jos yhdistys on rekisteröimätön, pidetään sitä verotuksessa yhtymänä, jonka tulo verotetaan sen jäsenten tulona. Jos yhdistyksen tarkoituksena on kuitenkin rekisteröityä ja rekisteröinti on laitettu vireille ennen verovuoden päättymistä, voidaan sitä pitää verotuksessa yhdistyksenä. Lue lisää yhtymien verotuksesta.