Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Veroilmoitus – yhdistys ja säätiö

Veroilmoitus täytyy antaa, jos yhdistys tai säätiö:
 • on saanut verovuonna veronalaista tuloa
 • on tilikauden aikana myynyt tai ostanut kiinteistön
 • on saanut myönteisen päätöksen veronhuojennuksesta
 • on yleishyödyllinen ja toiminta tai varainhankinta on muuttunut olennaisesti edelliseen verovuoteen verrattuna.

Lisäksi ilmoitus on aina annettava, jos Verohallinto pyytää sitä esimerkiksi lähettämällä ohjekirjeen.

Voit selvittää ratkaisuapurin avulla, täytyykö veroilmoitus antaa

Miten veroilmoitus annetaan?

Tee veroilmoitus OmaVerossa

Veroilmoituksen täyttöohje

Veroilmoituksen voi antaa sähköisesti myös tiedostona Ilmoitin.fi:ssä.

Yhdistyksen edustaja voi tunnistautua OmaVeroon verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Joissain tapauksissa tarvitset erillisen valtuuden asiointiin. Lue lisää valtuuttamisesta.

Paperista veroilmoituslomaketta voit käyttää vain erityisestä syystä, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta. 

Milloin veroilmoitus pitää antaa?

Veroilmoitus pitää antaa viimeistään 4 kuukauden kuluttua siitä, kun tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi päättyy 15.7.2024. Veroilmoitus on annettava viimeistään 30.11.2024. Jos 30.11. olisi lauantai tai pyhäpäivä, veroilmoituksen saisi jättää seuraavana arkipäivänä.

Voit hakea lisäaikaa veroilmoituksen palauttamiseen, jos siihen on erityinen syy –  esimerkiksi sairauden takia. Toimita hakemus Verohallintoon viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. 

Jos et anna veroilmoitusta ajoissa tai se on puutteellinen, seurauksena voi olla myöhästymismaksu tai veronkorotus. Lisätietoa myöhästymismaksusta ja veronkorotuksesta.

Veroilmoituksen liitteet

Veroilmoituksen liitteenä on annettava tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus tai vapaamuotoinen selvitys toiminnasta.

Korjaa virheet – tee uusi veroilmoitus

Jos sinun täytyy korjata tietoja, voit korjata aikaisemmin lähettämääsi veroilmoitusta verotuksen päättymiseen saakka. Anna tiedot uudestaan veroilmoituksella, joka korvaa aikaisemman ilmoituksen. Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Jos verotus on jo päättynyt, hae muutosta oikaisuvaatimuksella.

Mikä on yhdistyksen tai säätiön verovuosi?

Verohallinto toimittaa verotuksen verovuodelta. Jos tilikausi ei ole kalenterivuosi, verovuosi muodostuu siitä tilikaudesta tai niistä tilikausista, jotka ovat päättyneet kyseisen kalenterivuoden aikana. Veroilmoitus on annettava kultakin tilikaudelta erikseen.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on kalenterivuosi, esimerkiksi 1.1.–31.12.2023. Verovuosi on 2023.

Esimerkki: Yhdistyksen tai säätiön tilikausi on 1.4.2023–31.3.2024. Seuraava tilikausi lyhennetään päättymään 31.12.2024. Molempien tilikausien verovuosi on 2024. Veroilmoitus annetaan 31.3. ja 31.12. päättyviltä tilikausilta erikseen. Verovuoden tulo muodostuu molempien tilikausien yhteenlasketusta verotettavasta tulosta.

Milloin verotus päättyy?

Veroilmoituksen tietojen perusteella Verohallinto laskee tilikauden lopullisen tuloveron määrän.

Yhdistys ja säätiö saavat verotuspäätöksen sen jälkeen, kun Verohallinto on käsitellyt veroilmoituksella annetut tiedot ja toimittanut verotuksen. Jokaisella verovelvollisella on oma verotuksen päättymispäivä, joka on merkitty verotuspäätökseen. Yhdistyksen ja säätiön verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Jos kalenterivuoden aikana on päättynyt useita tilikausia, verotus päättyy viimeistään 10 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisin tilikausi on päättynyt.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on 1.4.2023–31.3.2024. Verotus päättyy viimeistään 31.1.2025.

Verotuksen päättymispäivä voi muuttua verotuspäätöksessä ilmoitetusta ajankohdasta seuraavissa tilanteissa:

 • Yhdistys tai säätiö täydentää tai korjaa verotustietoja ennen kuin verotus päättyy.
 • Verohallinto jatkaa verotusta esimerkiksi keskeneräisen valvontatoimen takia. Tässä tapauksessa Verohallinto ilmoittaa yhdistykselle tai säätiölle verotuksen jatkamisesta ennen kuin verotus päättyy.

Yhdistys tai säätiö saa uuden verotuspäätöksen, jos verotuksen perusteena olevat tiedot muuttuvat ennen kuin verotus päättyy. Seuraavissa tilanteissa Verohallinto lähettää uuden verotuspäätöksen, vaikka verotuksen lopputulos ei muuttuisi:

 • Yhdistys tai säätiö on täydentänyt tai korjannut verotustietoja.
 • Verohallinto on ilmoittanut, että verotus jatkuu.

Uuteen verotuspäätökseen on merkitty verotuksen päättymispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin aiemmin ilmoitettu. Verotus päättyy kuitenkin viimeisimpään verotuspäätökseen merkittynä päivänä.

Verotuksen lopputulos käy ilmi viimeisestä verotuspäätöksestä. Tarkempaa tietoa maksettavasta jäännösverosta ja veronpalautuksesta.

Usein kysyttyä

Tilanne 1:

Jos sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitus yksin, voit antaa tilitoimistolle valtuuden Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito. Tulorekisteriä varten valitse valtuus, jonka nimi on palkkatietojen ilmoittaminen.

Kun tilitoimisto on saanut Suomi.fi-valtuudet veroasioiden ja tulorekisteriasioiden hoitoa varten, se voi hoitaa yhdistyksen veroasioita OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä ja tulorekisterissä. Tilitoimisto voi myös lähettää valtuuspyynnön, jonka voit käydä hyväksymässä Suomi.fi-valtuudet-palvelussa.

Huomaa, että yhdistysrekisterissä pitää olla henkilötunnuksesi ja toimielinrooli (nimenkirjoitusoikeudellinen). Voit tarkistaa tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä.

Tilanne 2:

Jos sinulla ei ole yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta yksin, et voi asioida omatoimisesti valtuuksissa. Voit antaa tilitoimistolle valtuuden näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin aiot antaa valtuuden − esimerkiksi yhdistyksen veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaiset allekirjoitukset. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja muiden nimenkirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista. 

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Anna tilitoimistolle asiointivaltuus yhdistyksen veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito. Tulorekisteriä varten valitse valtuus, jonka nimi on palkkatietojen ilmoittaminen. Valtuuden antamisen jälkeen tilitoimisto voi hoitaa yhdistyksen asioita sähköisesti.

Tilanne 1:

Jos olet hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus yksin, voit hoitaa yhdistyksen veroasioita OmaVerossa, Ilmoitin.fi:ssä ja tulorekisterissä. Et tarvitse erillistä valtuutta.

Kirjaudu sähköisiin asiointipalveluihin henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valitse sen jälkeen "Asioi yrityksen puolesta". Saat yhdistyksen tiedot näkyviin.

Jos yhdistys on perustettu ennen vuotta 1994, varmista, että henkilötunnuksesi on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin.

Tilanne 2:

Jos sinulla ei ole yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta yksin (nimenkirjoitusoikeus voi olla esimerkiksi kahdella yhdessä) etkä toimi hallituksen puheenjohtajana, toimi näin:

 1. Hae itsellesi ensin valtuutusoikeus.
  Aloita tekemällä valtuushakemus Suomi.fi-verkkopalvelussa. Hakemuksella pitää hakea valtuutusoikeutta kaikkia niitä asioita varten, joihin tarvitset valtuuden, esimerkiksi yhdistyksen veroasioiden hoitamista varten.

  Tarvitset valtuushakemukseen yhdistyksen nimenkirjoitussäännön mukaiset allekirjoitukset. Tarvitset liitteeksi myös kopiot omasta ja muiden allekirjoittajien suomalaisesta henkilökortista tai passista. 

 2. Anna seuraavaksi asiointivaltuus
  Kun saat tiedon, että sinulle on rekisteröity valtuutusoikeus, kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla Suomi.fi:n valtuudet-palveluun. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Anna itsellesi asiointivaltuus yhdistyksen veroasiointia varten. Valitse valtuus, jonka nimi on veroasioiden hoito.

 3. Asiointivaltuuden tekemisen jälkeen kokeile, että valtuus toimii: Kirjaudu OmaVeroon henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Valitse "Asioi yrityksen puolesta". Sinun pitäisi nähdä yhdistyksen tiedot OmaVerossa.
Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2024